Biznesa meistarklase

Raimonds Gerbis SIA "Citrus Solutions" Attīstības projektu vadītājs

„Zināšanas, kuras sniedz meistarklase ir svarīgas gan darījumu videi, gan ikdienas situācijām, šeit tiek atrasts veids kā to visu apvienot vienā veselā. Kursi ļauj plašāk izprast uzņēmējdarbībai nepieciešamās sfēras un saprast katras no tām nozīmīgumu. Programma sastādīta ļoti veiksmīgi, lai papildinātu biznesam nepieciešamās zināšanas un tajā pat laikā ir padomāts, lai ļautu saprast robežas starp biznesu, darbu, attiecībām, veselību.
Mācībās tiek lieliski apvienota teorija ar praktiskiem piemēriem un iespējām pašiem dalībniekiem iejusties attiecīgajā situācijā. Darbojoties praktiski brīnišķīgo pasniedzēju vadībā ir iespējams mācīties gan no kursu mācībspēkiem, gan no lieliskajiem kursu kolēģiem, kuru pieredze ir būtiska mācību procesā.
Patīkamā mācību vide un pārdomātais mācību saturs ļauj 20 dienās apgūt zināšanas, kuras būs nepieciešamas un noderīgas vismaz tuvākās 2000 dienās!”