Biznesa meistarklase

Jānis Teteris SIA "Pirmais brokeris" Direktors

“Biznesa Meistarklase deva iespēju paskatīties uz praktiskām biznesa lietām no „putna lidojuma” un ieraudzīt tās pašas lietas no cita skatu leņķa. Būtiskā Biznesa Meistarklases vērtība ir grupu diskusijas, kuras, protams, ir atkarīgas no konkrētās klases sastāva; taču dažādās pieredzes un dažādie uzskati dod programmai papildus vērtību. Protams, ka izveidojas arī jaunu paziņu loks, kas var atbalstīt ar padomu vai savām zināšanām noteiktos jautājumos.
Ja man būtu jāuzskaita 3 galvenie ieguvumi no šīs programmas, tie būtu:
- Laiks „padomāt par valsti” jeb stratēģiskiem uzņēmuma darbības jautājumiem.
- Praktisks ieskats un plašākas iemaņas plānošanas procesu organizēšanai uzņēmumā un plānošanas procesa strukturizēšanas veidus.
- Iespēju diskutēt par aktuālām biznesa vadības un biznesa plānošanas tēmām plašākā dalībnieku pulkā ar dažādu ekonomikas jomu speciālistiem un vadītājiem.

Tieši man galvenais ieguvums bija iespēja veltīt laiku uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumu risināšanai, kurām biznesa ikdienā bieži pietrūkst laika, kaut gan to svarīgums ir neapšaubāms.
Profesionālā pilnveide – paplašināts zināšanu loks. Kursa 3 bloki ļauj dažādu biznesa profesionālā darba novirzienu speciālistiem atrast sev vairāk interesējošu jomu, kurā iegūt padziļinātas profesionālās iemaņas.
Es ieguvu praktiskus rīkus, ko pielietot uzņēmuma attīstības plānošanā, kas ir ērti un vienkārši uztverami, pielietojami dažādos uzņēmuma līmeņos.
Es ieteiktu šo mācību programmu citiem, jo tā ir iespēja – paskatīties uz sava uzņēmuma un sevis paša darbību no cita redzes leņķa, paplašināt savas profesionālās iemaņas uzņēmumu vadīšanā un attīstīšanā, kā arī laba arēna diskusijām par ar uzņēmuma vadību un darbības plānošanu un attīstīšanu saistītiem jautājumiem un ne tikai.”