Biznesa meistarklase

Andis Pauliņš A/S „DnB NORD Banka” Kredītportfeļa vadības pārvaldes vadītājs

„Iespēja piedalīties „Biznesa Meistarklasē” ir devusi jaunas atziņas noteiktās jomās, devusi iespēju iziet no ikdienas rutīnas un paskatīties uz visu no malas. Bija ļoti noderīgi satikt jaunus cilvēkus, regulāri būt ar viņiem kopā. No vienas puses ir „Biznesa Meistarklases” materiāls un ieguvums no tā, no otras puses ir kolēģi, ar kuriem mēs kopā apgūstam šo vielu, kam arī ir sava pieredze, kas dod papildus informāciju un papildus ieskatu uz lietām.
Profesionālā jomā lielākais guvums no mācībām „Biznesa Meistarklasē” ir sapratne par personāla vadīšanu, kā arī par personības pilnveidošanas jautājumiem. Tur bija gan jaunas lietas, gan zināmas, bet parādītas no cita skatu punkta. Tas noteikti ir liels ieguvums!
Programma ir interesanta, vispusīga, lektori ir pieredzējuši. Ir vērts, noteikti ir vērts!!!”