Biznesa meistarklase

Pēteris Putniņš „P. Putniņa birojs” Individuāli praktizējošs advokāts

„”Biznesa Meistarklase” ir lieliska iespēja apgūt sabalansētā formā jaunus, uzņēmuma vadītājam nepieciešamus zināšanu aspektus. Atrodoties „Biznesa Meistarklasē” lekcijās ir arī laiks pārdomāt tos jautājumus, kas ir būtiski paša biznesa attīstībai un uzlabošanai, tāpēc uzskatu, ka mācībām ir arī praktiska nozīme. „Biznesa Meistarklases” nozīme ir arī tajā, ka mācību kursa laikā ir iespēja apmainīties ar viedokļiem un uzzināt ko jaunu no saviem mācību biedriem, kas strādā citās uzņēmējdarbības nozarēs.”