Biznesa meistarklase

Dagnija Spunde A/S "Sadales tīkls" Klientu apkalpošanas daļu vadītāja

"Manuprāt, ir samērā sarežģīti popularizēt "Biznesa Meistarklasi" tiem interesentiem, kuri nav beiguši "Biznesa Klasi". "Biznesa Klase" ir kā iesildīšanās startam, bet "Biznesa Meistarklase" jau kā skrējiens pretim mērķim. Par rezultātu gan atbildīgs ir ne tikai treneris, bet jau pats dalībnieks.
Dažkārt semināri vai līdzīgas mācību programmas mums asociējas ar piesātinātu teorijas devu, par kuru vairāk vai mazāk zinām – "Biznesa Meistarklases" programmas izstrādātājiem ir izdevies sabalansēt teoriju attiecībā pret pieredzes analīzi un reālu darba uzdevumu izstrādāšanu.
Programma aptver vadītājam un individuālai personībai nepieciešamo tik lielā mērā, lai sekotu radošais „sprādziens” ikdienas darbā. Tā ir kā uzlādējoša zināšanu, vēlmju un varēšanas baterija.

Uzskatu, ka apgūto no programmas reālajā dzīvē var un nepieciešams izmantot vismaz 60%, bet pārējie 40% ir tie, kas noderēs kā ideju ģeneratori.
Man iepriekš nav bijusi tāda izdevība vienuviet sastapt tik talantīgus un par savu sniegumu pārliecinātus pasniedzējus. Darba organizācija ļoti augstā līmenī.
Nenoliedzami, svarīgs apstāklis ir grupa. Grupa ir tā, kas palīdz pasniedzējam realizēt programmas un katra individuālā dalībnieka vēlmes. Nu, jā... mūsu grupai fantastiski paveicās ar to, ka mēs bijām tieši tie cilvēki, kas bija.
Ja Latvijā vismaz katra trešā uzņēmuma vadītāji būtu KIC absolventi – pieļauju iespēju, ka šobrīd mēs nebūtu tur, kur esam. Jebkuru rezultātu iespējams sasniegt ar pozitīvismu, atvērtību un ticību saviem, komandas biedru spēkiem. Un man ir ļoti žēl, ka visi uzņēmumi nevar finansiāli atļauties tik dārgu zināšanu apguvi, kaut arī tieši šīs zināšanas ir tās, kas atmaksātos ar uzviju, ja.... tās pielieto ikdienā.
Ikdienā jau pēc "Biznesa Klases" ieviesu pārmaiņas gan savā, gan savas komandas plānošanas sistēmā. Meistarklase – tas, ko pilnīgi noteikti izmantošu – nebaidīšanos domāt un radīt inovatīvus risinājumus; citādāk strādāšu ar grūto saskarsmju jautājumiem; stratēģiskai plānu izstrādei un realizācijai – kontrolei pieiešu jau no citas, produktīvākas puses (kā rezultātā mans uzņēmums būs ieguvējs); jebkurā publiskā uzstāšanās reizē vairāk pieturēšos plāniem un tām mazajām viltībiņām par ko mums mācīja; vienmēr esmu bijusi līdere – jautājums, kādi no tā ieguvumi pašai un apkārtējiem, tādēļ pie līdera darbības stila, kas būtu produktīvāks, strādāšu īpaši (man ir kur augt un tiekties, bet par ieraudzīto un paplašināto apvārsni esmu pateicīga KIC un savai kolēģu grupai). Cilvēki, es zināju, ka tas ir visa pamatā... bet, tagad mēģināšu cilvēku motīvus, talantus (u.c.) analizēt, ar tiem strādāt, paraugoties uz lietām vairāk no objektīvā viedokļa. Attīstīšu komandas vēlmi vienam otru motivēt un priecāties par sasniegumiem – latvieši (es arī) ir „baigie nūģi” – mums jāmācās priecāties par citiem un jāveicina attiecību uzplaukšanu pozitīvā gaisotnē.
Kādēļ ieteiktu citiem mācīties "Biznesa Meistarklasē"?
Mūsu attīstība nav sasniedzama robeža – tas ir bezgalīgs process. Jautājums – vai Tu gribi šai robežai pietuvoties, vai stagnēt uz vietas. Meistarklase noteikti palīdzēs palielināt tempu un atklāt katram sevī vēl neapjaustus dārgumus.
Atšķirība starp reklāmu un Meistarklasi ir sekojoša – pakalpojumu vai produktu reklāma visu parāda nedaudz skaistāku kā ir patiesībā, ar Meistarklasi (tiem, kas par to neko nezina) ir otrādāk – Tu iegūsi vairāk kā KICisti solīja!"