Biznesa meistarklase

Juris Vēveris SIA „Kaupēni” Valdes priekšsēdētājs

„Mans uzdevums, apgūstot Komercizglītības centra piedāvāto mācību kursu, bija panākt, lai iegūtās zināšanas un kompetence „Biznesa Meistarklasē” tiktu izmantotas sava uzņēmuma attīstībā, palielināt tā konkurētspēju un paaugstināt produkta pievienoto vērtību un darba ražīgumu. Vēlreiz pārliecinājos, ka uzņēmuma snieguma galvenie virzītājspēki ir produktīvi darbinieki, kā arī talanti un atslēgas cilvēki. Identificēt, piesaistīt un noturēt šādus cilvēkus, ir nozīmīga nākotnes konkurētspējas atslēga un, ja Tu vēlies simtu gadu labklājību, audzini cilvēkus...”