Biznesa klase

Maija Uzoliņa A/S „Grobiņa”, personāla daļas vadītāja

„Konstruktīvi un pārdomāti sagrupēti mācību moduļi, par visām vadītājam būtiskajām tēmām, piesaistot labākos speciālistus attiecīgajā tēmā. Lielākais ieguvums – daudz lielāka pārliecība par savām spējām, kā arī vēlme ar interesi praksē pielietot jauniegūtās zināšanas.”

2013. gada absolvente