Biznesa klase

Sandra Eglīte SIA "Lautus", Valdes locekle

"Vienmēr ir kaut kas, ko mēs nezinām, vienmēr kaut ko var darīt savādāk”. Dzīvē nekas nav konstants un lai nebūtu visu laiku par kaut ko un ar kaut ko „jācīnās”, labāk ir piemēroties situācijai un pārpeldēt tai pāri!"

2012. gada absolvente