Biznesa klase

Jānis Vasips SIA „Polyroad” Izpilddirektors

„Galvenie ieguvumi no piedalīšanās Biznesa Klasē ir jauni kontakti, pieredze no pasniedzējiem un kolēģiem, kā arī sevis iekšējās pārliecības nostiprināšana gan praktiski, gan teorētiski. Programma ir ļoti optimāla. Profesionālajā pilnveidē tā ir devusi lielu pārliecību par sevi kā vadītāju un domāju, ka turpmākajā darbībā ļoti lielā mērā noderēs šeit iegūtās zināšanas. Mācības Biznesa Klasē es ieteiktu arī citiem vadītājiem, jo tās ieliek pamatus vai papildina jau esošās zināšanas vadītāja darbā.”