Biznesa klase

Jānis Ķēniņš AS „Latvenergo” IT un T Reģionālās ekspluatācijas direktors

„Uzskatu šo programmu par labu vadītāju rokasgrāmatu. Mācību procesā iegūtās zināšanas sastrukturizēja iepriekšējās zināšanas, kā arī pielietojumu praksē. Mācību procesā bija ļoti labi darba apstākļi (viss vienā ēkā, labs serviss). Kopumā vērtēju pozitīvi gan mācību saturu, gan pasniedzēju profesionalitāti.”