Biznesa klase

Natālija Zakule VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka” Mārketinga departamenta vadītāja

„Šī brīža ekonomiskajā situācijā, kad biznesā vairs nevar strādāt kā līdz šim un jāmeklē jauni „efektīvi darbības ceļi” – Biznesa Klase ir lieliska iespēja izrauties no pierastās ikdienas un atrast laiku analīzei un jaunu ideju ģenerēšanai.
Biznesa Klases programma, kas ietver sevī gan personāla un uzņēmuma vadīšanu, gan sevis attīstību, palīdz kompleksi izvērtēt savu līdzšinējo sniegumu, padomājot par to, ko var mainīt un uzlabot.”

2009. gada absolvente