Biznesa klase

Guntars Baļčūns AS "Latvenergo" Biznesa plānošanas un kontroles direktors

„1. Lieliska iespēja iepazīties ar interesantiem cilvēkiem (gan pasniedzējiem, gan kursa biedriem);
2. Lieliska iespēja papildināt zināšanas, prasmes, kompetences;
3. Lieliska iespēja izrauties no darbiem.”