Biznesa klase

Linda Strenga SIA "Komerccentrs DATI grupa" Kvalitātes daļas vadītāja, Valdes locekle

„Biznesa Klase spēj sabalansēti attīstīt gan vadītāja personību, gan viņa profesionālās zināšanas un spējas. Liela nozīme kursu apgūt klātienē, jo pasniedzēji savu darbu dara aizrautīgi un dalās savā personīgajā pieredzēt – t.i. atziņās, kas gūtas konsultējot uzņēmumus.
Vērtīgi kursu apmeklēt jauktās grupās, jo tā ir lieliska iespēja apmainīties ar vērtīgu pieredzi ar citu uzņēmumu vadītājiem.
Biznesa Klasē iegūtās zināšanas iespējams pielietot tūlīt un pusgada laikā, līdztekus kursu apgūšanai, mainās gan vadītājs, kurš kursus apmeklē, gan uzņēmums, kurā viņš strādā. Mainās uz augšu!
Paldies Biznesa Klasei par īstajām sēklām un instrukcijām sēklu laistīšanai!”

2008. gada absolvente