Biznesa klase

Inga Gorbunova „Mediju grupa TOPS” Izdevniecības galvenā redaktore

„Man ir humanitārā izglītība un līdzšinējā pieredze vadītāja darbā balstījās galvenokārt uz personiskiem priekšstatiem un intuīciju. Uzsākot strādāt A/S Diena, kā divreiz lielākas komandas vadītājai man radās nepieciešamība pēc konkrētām teorētiskām zināšanām. Mācības Biznesa Klasē man tās arī sniedza, par ko jūtos ļoti gandarīta, jo turklāt, tas bija iespējams salīdzinoši īsā laika periodā. Ļoti labi, ka „skolā” apgūtais ļauj ātri un konstruktīvi salikt „vajadzīgajos plauktiņos” jūsu agrākās iemaņas, priekšstatus un prasmes, un ir tūlīt pielietojamas ikdienas darbā. Ne mazāk būtiskā bija lieliskā iespēja 5 mēnešus pavadīt kopā ar interesantiem, citās jomās strādājošiem kolēģiem, dalīties domās, analizēt situācijas, iepazīt viņu darba nianses. Es noteikti plānoju apmeklēt arī Biznesa Meistarklasi!”