Biznesa klase

Valdis Vucāns VAS „Latvenergo” Sadales tīkla RCD vadītājs

„Ja Jūs vēlaties paskatīties uz sevi no malas, kā vadītāju un kā personību, un kritiski to izvērtēt, piesakieties Biznesa Klasē! Šeit Jūs iegūsiet jaunas atziņas par sevi, par dzīvi, kā arī iegūsiet jaunus draugus. Visvērtīgākais priekš manis bija sevis attīstības moduļi, kas ļāva ieskatīties dziļāk sevī un vedināja uz nopietnām pārdomām. Sevis pilnveidošana un komandas veidošana bija tas, ko es turpmāk izmantošu profesionālajā pilnveidē. Biznesa Klases grupa, kas tiek komplektēta no dažādu sfēru un uzņēmumu vadītāju ir kā neliels šodienas vadītāju sabiedrības modelis, kurā var ieraudzīt, kur esmu es ar saviem principiem, vēlmēm un mērķiem.”

2007. gada absolvents