Biznesa klase

Jekaterina Grickeviča SIA „Raugs un citas preces” Finanšu vadītāja

„Atnākot mācīties Biznesa klasē, mans mērķis bija ātri un kvalitatīvi iegūt zināšanas par vadītāja darbību. Līdz šim man nebija ne teorētiskas, ne praktiskas zināšanas par to, ko nozīmē būt par vadītāju, kā vadīt un koordinēt firmas ārējos un iekšējos procesus. Šī kursa laikā es atklāju priekš sevis ļoti daudz jaunas un lietderīgas informācijas, ko esmu jau sākusi pielietot ikdienā. Īpaši ļoti patīkami moduļi, kas skāra cilvēka psiholoģiju. Kursa laikā brīžiem bija grūti, jo es nevarēju piedalīties dažādās diskusijās, jo man nebija savas pieredzes. Bet es ar lielu interesei noklausījos, ko saka citi dalībnieki. Šis kurss noteikti būs lietderīgs tiem vadītājiem, kas mācību laikā varēs ne tikai papildināt savas teorētiskās zināšanas, bet arī, un tas ir ļoti svarīgi, varēs apmainīties ar savu pieredzi ar pasniedzējiem un pārējiem dalībniekiem.”