Biznesa klase

Anda Muceniece A/S „Latvenergo sadales tīkls” Personāla daļas vadītāja

„Biznesa Klases apmeklējums bija veiksmīgs tieši šajā laikā, jo tieši šajā gadā esmu uzņēmusies papildus darba pienākumus, kuru veiksmīgā izpildē man palīdzēja šīs programmas apgūšana. Programmas izpildījums labs ar savām praktiskām mācībām un koncentrēto veidu. Šīs mācības pilnveido manu profesionālo darbību, palīdz saskatīt kļūdas un risinājumus, liek redzēt lietas un procesus kopumā. Liels ieguvums ir savstarpējā ideju un atziņu, un pieredzes apmaiņā starp lieliskiem klases biedriem un interesantiem cilvēkiem. Novēlu Biznesa Klasei arī turpmāk būt aktuālai, interesantai un profesionālai.”