Biznesa klase

Eduards Bukovskis A/S „Falck apsargs” Fiziskās apsardzes departamenta direktors

„Biznesa Klases programma noderēja gan zināšanu atsvaidzināšanai, gan praktiskās pieredzes analīzei. Tā deva iespēju efektīvāk organizēt nepieciešamās aktivitātes darbā, un novērtēt cik lielā mērā laika plānošana palīdz izbrīvēt laiku atpūtai!”