Biznesa klase

Juris Vēveris SIA „Kaupēni” Valdes priekšsēdētājs

„Biznesa Klase sistematizēja manas līdz šim gūtās zināšanas. Pārliecinājos, ka tās esmu pielietojis pareizi. Šeit es ieguvu arī saprotamu un profesionālu informāciju par uzņēmuma vadības procesiem kopumā. Mācības pie zinošiem un kompetentiem pasniedzējiem kopā ar fantastiskiem kolēģiem bija atslodze no ikdienas rutīnas! Esmu nolēmis turpināt attīstīt savas personības resursus Biznesa Meistarklasē!”