Biznesa klase

Vianita Berga A/S „Latvenergo” Ilgtermiņa aktīvu uzskaites daļas vadītāja

„Biznesa Klase ir ļoti laba iespēja gūt zināšanas par darbinieku vadīšanu, savstarpējo komunikāciju, biznesa organizēšanu, projektu vadību. Būtisks ir jautājums, ko tu pats gribi uzņemt no šī mācību kursa. Es fokusējos uz personāla vadīšanu, sevis attīstību, un guvu pieredzi, kas man palīdz labāk saprast kolēģus, organizēt darbu un raudzīties uz dzīvi kopumā, kā arī skatīties uz ikdienas darbiem daudz optimistiskāk. Biznesa Klasē es satiku un iepazinu spilgtas personības un guvu noderīgas atziņas sevis pilnveidošanai, savu mērķu sasniegšanai. Pasniedzējiem jāsaka paldies par izturību, lai izdodas iecerētais. Cilvēka laime ir viņa paša griba!”

2007. gada absolvente