Tendences vadītāju / līderu attīstībā (1)

Līderu vertikālā attīstība 

Pētot  ārzemju  publikācijas vadītāju attīstības jomā, redzam, ka viena no vadītāju attīstības tendencēm ir “vertikālās attīstības” koncepts (vairāk par konceptu iekš “The Center for Creative Leadership”), kas arī ir tuvs KIC’ a  izpratnei par vadītāju pilnveidi.  

Lai saprastu, kāpēc daži vadītāji ir efektīvi, sasniedz augstus rezultātus, koncepta autori aicina paskatīties, domā šie līderi. Ir acīmredzams, ka vadītāji domā dažādi, bet ne visi apzinās, ka pastāv arī vairāki domāšanas attīstības posmi/ līmeni (developmet stages). Par domāšanas attīstību daudz runā saistībā ar bērniem: bērnam augot, viņa domāšanas attīstība iet cauri noteiktiem attīstības posmiem. Katrā nākamajā posmā bērns var risināt sarežģītākas problēmas. Bērnam šī attīstība notiek dabiskā veidā, tā ir kā sekas bērna mijiedarbībai ar apkārtējo vidi, process notiek diezgan strauji. Domāšanas attīstība turpinās arī pieaugušajam, taču šis process paliek ļoti lēns. Mēs nevaram sēdēt un gaidīt, kad tas notiks, mums jāiegulda darbs un jāvirza šis process pašiem, mācoties, izejot no konforta zonas, sadarbojoties ar citiem, uzņemoties sarežģītākos uzdevumus.

Pētnieki izdala 3 domāšanas līmeņus pieaugušajiem:

  • Sekošana/Dependent—Conformer (sekotājs, komandas dalībnieks, kas gaida instrukcijas, pielāgojas citiem).
  • Individuāli sasniegumi/Independent—Achiever (neatkarīgs domātājs, ar iekšējo kompasu, pašmotivēts, pārliecināts par savu viedokli, zina, ko vēlas sasniegt).
  • Savstarpējā atkarība un mijiedarbība/Interdependent—Collaborator (sistēmisks domātājs, kas redz sistēmu kopumā un tās elementu savstarpēju saistību, spēj domāt ilgtermiņā, spēj intergēt dažādus viedokļus vienā veselumā, skatās uz sistēmu no putna lidojuma).

Lai būtu veiksmīgam līderim, domāšanas līmenim jāatbilst tam, cik sarežģīta ir apkārtējā vide. Ņemot vērā, ka šobrīd biznesa vide ir ļoti neskaidra, mainīga, sarežģīta, līderim šodien ir vitāli svarīga trešā līmeņa domāšana. Vairāk par šo konceptu šeit.

Ko tas nozīmē praksē? Vadītāju pilnveides programmās un aktivitātēs jāfokusējas uz to, lai attīstītu viņu spēju domāt sistēmiski, stratēģiski, redzēt cēloņsakarības un saistības starp dažādiem notikumiem, faktiem, sistēmas elementiem, jāmācās skatīties uz lietām no putnu lidojuma,  saprast un integrēt pretējos viedokļus vienā veselumā. Tas ir vairāk par līdera/ vadītāja transformāciju, par to kā domāt, nevis par zināšanām.

KIC lepojas, ka Latvijā jau tagad piedāvājam vadītāju attīstības programmu, kas palīdz vadītājiem pielāgoties mūsu pasaulei sarežģītībai. Veidojot Biznesa Meistarklases programmu, mūsu misija arī ir veicināt vadītāju/ līderu transformāciju, attīstot viņu spēju domāt globāli un sistēmiski, lai viņi būtu veiksmīgi arī neskaidrā, sarežģītā un mainīgā pasaulē, ko sauc par VUCA world (volatile, uncertain, complex, and ambiguous).