Ražošanas vadītāji runā: atskaņas no RV15 izlaiduma

Ar sasniegumiem un pieredzes stāstiem jādalās! Nesen mūsu Ražošanas vadīšanas programmu absolvēja jau 15. grupa! Turklāt šī bija otrā grupa, kurā mācības notika krievu valodā.

Mēs ļoti rūpējamies par saviem klientiem. Katrai no mūsu ilgtermiņa programmu grupām ir piesaistīts kāds KIC darbinieks kā kurators, kurš rūpējas par grupas psiholoģisko mikroklimatu (piemēram, izveido Whatsapp grupiņu, kur dalībnieki apmainās ar kādu svarīgu info vai saviem pieredzes stāstiem). Pēdējā dienā mācību dalībnieki prezentē nelielus mājas darbus par to, ko ir uzlabojuši un ieviesuši savos uzņēmumos. Reizēm tās ir lielas lietas, reizēm mazas, bet mēs priecājamies par jebkuru veikto uzlabojumu, kas uzņēmumam ietaupa resursus un ļauj strādāt gudrāk.

Lūk, te dažu dalībnieku ieguvumu atstāsts no izlaiduma, ko sadzirdēja RV15 grupas atbildīgā Rudīte Kārkliņa.

 

  • "Mūsu izaicinājums ir viesstrādnieku integrēšana ražotnē. Darbam tiek piesaistīti dažādu tautību un valstu pārstāvji, pārsvarā tas ir roku darbs. TOC mācībās sapratu, ka mūsu šaurā vieta ir cilvēku apmācība un telpu paplašināšana. Jau mācību laikā ražotnē izveidojām vizuālās instrukcijas un, atbilstoši LEAN standartiem, sakārtojām Ekstra produkcijas noliktavu. Šīs noteikti ir bijušas 100% praktiskākās mācības, ko esmu apmeklējusi". /pārtikas ražošanas nozare/
  • “Uzsākot mācības, mums ļoti svarīga bija procesu efektivizācija un esošo darbinieku motivācija, jo biznesa specifikas dēļ pie mums notika reorganizācija un tika atlaisti vairāki darbinieki. Ar mācību palīdzību mēs varējām noteikt savas vājās vietas, piemēram, iepriekš brāķi kontrolējām uz darba virsmām virs galvas augstu novietotas lampām - katrs darbinieks gatavo produkciju pētīja, paceļot izstrādājumu pret lampu virs galvas. Šobrīd darba vietās ir izvietotas lupas ar lampām uz galda. Tas ļoti ietaupīja laiku un kvalitāti.Tāpat mēs izveidojām jaunu apmaksas sistēmu - standarta stundu uzskaiti (minimālo algu nozarē) plus bonusus par pārstrādi bez brāķa, un lai vairāk motivētu un iesaistītu darbiniekus, ieviesām arī sporta zāles abonementa apmaksu un naudas balvas. Mēs optimizējām arī noliktavu – ieviesām svītru kodus un sadalījām noliktavu pa zonām – atsevišķi salikām izejmateriālus, gatavo produkciju un pusfabrikātus.” /farmaceitisko preperātu ražošana/

 

  • “Lielākais izaicinājums mums pirms mācībām bija ES ieviestās regulas, kas noteica, ka katrai uzņēmuma sašūtajai produkcijai ir jāpiešuj sava birka. Tas mums bija izveidojis milzīgu partiju un artikulu daudzumu noliktavā - neviens vairs nespēja orientēties, cik lieli ir atlikumi un kādos veidos. Izmantojot LEAN metodes, uzņēmumā veicām noliktavas strukturēšanu un sortimentēšanu, kā ar pārkārtojām darba vietas. Tas viss mums ļoti ieekonomēja ražošanas laiku. Vispār man pirms mācībām bija visādi stereotipi par to, kā ir jāstrādā, bet mācību laikā es paplašināju apvārsni un man radās jaunas idejas, ko vajag mainīt uzņēmumā. Mācības man iedeva jaunas zināšanas ne tikai, ka vajag mainīt, bet tagad es zinu, KĀ vajag mainīt. Un arī gribas mainīt - galvenais ir zināšanas, kā to izdarīt! Paldies KICam par šo lielisko programmu!” /šūšanas nozare? apakšveļas ražošana?/

 

  • “Mēs uzņēmumā jau sen ieviešam un uzturam dažādas sistēmas, kas palīdz uzlabot darbu. Sākām pirms pieciem gadiem, kad secinājām, ka viena darba izpildei tiek izmantoti entie Excel faili. Paši saviem spēkiem tajā laikā izveidojām koordinētu sistēmu, kurā viss atrodas vienuviet - sākot no pasūtījuma pieņemšanas un beidzot ar pasūtījuma izpildi. Es esmu “zero waste” cilvēks un tāpēc nevaru pat iedomāties savu darbu bez nepārtrauktiem uzlabojumiem. Tāpēc man arī patīk mācīties un iegūt jaunas idejas. Arī šobrīd mēs ieviešam jaunu sistēmu šoferiem, kas koordinē piegādes, adreses un bojāto konteineru uzskaiti. Mācību laikā es izstrādāju elektronisku inventarizācijas listi ar kontroljautājumiem, kas novērtē iekārtu tehnisko stāvokli. Tas ļauj ātrāk bojājumu gadījumā reaģēt un saņemt apdrošināšanas atlīdzības prēmijas, jo pierādījumi ir ar datumiem fiksēti.” /atkritumu savākšana/

 

  • “Mēs mācību laikā ieviesām 5S četrās nodaļās. Pēc veiktā 5S tikai metināšanas cehā vien ietaupījām 1500 EUR! Tas samazināja manu skepsi par to, kāpēc jānāk mācīties. Vēl mums notika sacensība starp darbiniekiem -  kurš nodos vairāk nederīgo metāllūžņu un par iegūto naudu veiks uzlabojumus cehā. Pēc uzlabojumiem darbā pieņēmām praktikantus. Viņi bija izbrīnīti, ka uzņēmumā viss tik sakārtots un viegli atrodams, parocīgs!” /metālapstrāde/

  

  • “Mēs par LEAN zinājām jau 10 gadus, bijām to arī sākuši ieviest. Mācību laikā mēs veicām LEAN auditu uzņēmumā un konstatējām neatbilstības visās sistēmās. Pēc tam mēs ieviesām tehniskos risinājumus, kas palīdzēja precīzi noteikt, kas un kur neatbilst. Katra darba diena deva 100% iespēju jaunās zināšanas pielietot praksē, bet sākumā, atnākot uz mācībām, domāju, ka ļoti labi varēšu pastrādāt pie portatīvā, bet mācības tā ievilka, ka viss sanāca otrādāk - iekavējās visi darbi interesantā mācību procesa dēļ! Paldies KICam – tik lieliskās mācībās biju pirmo reizi – kur prakse var būt tik cieši apvienota ar teoriju!” /ķīmijas un farmācijas rūpniecība/

 

  • “Domāju, ka profesionālās pilnveides kursi Latvijā jau bija miruši, bet KIC pierādīja pretējo - tik labā līmenī gan organizācija, gan pati programma! Pats lielākais ieguvums ir prakse apvienojumā ar zināšanām, vēlos iedot arī citiem šīs zināšanas! Kā liela pievienotā vērtība mācībām noteikti ir praktiskās darbnīcas uz vietas uzņēmumos.” /loģistika/

  

Mums izlaidumos ir liels gandarījums dzirdēt, ka uzņēmumiem mācības bijušas vērtīgas, kā arī, ka dalībnieki atzinīgi novērtē mācību organizāciju. 

Aicinām piedalīties mācībās arī Jūs! Aktuālā informācija par tuvākajām grupām te:

Produktīva Ražošanas vadīšana.