Produktīva Ražošanas Vadīšana augsti novērtēta: Dalībnieku atsauksmes

 

Programmas dalībnieki atzīst, ka galvenie ieguvumi no mācībām RV programmā ir :

 • Pārliecība par to, ka LEAN metodes darbojas praksē un palīdz uzņēmumam sasniegt labāko rezultātu praktiski.
 • LEAN, ražošanas plānošanas instrumenti un metodes, ko var uzreiz izmantot darbā, lai strādātu efektīvāk un produktīvāk ar esošajiem resursiem.
 • Izpratne par LEAN un Kaizen. LEAN ieviešana un nepārtrauktas uzlabošanas process.
 • Prasmes efektīvāk organizēt darbu, labāk iesaistīt un motivēt dalībniekus, vadīt komandu, deleģēt savus pienākumus.
 • Svaigs skats uz savu ražošanu - caur praktiskajām darbnīcām citos ražošanas uzņēmumos, laiks padomāt par sava uzņēmuma attīstību.
 • Alternatīvs skatījums, idejas, ko attīstīt un iespēja dzirdēt citu pieredzi.
 • TOC pieeja, cits skatījums uz vadīšanu un prasme izvērtēt šaurās vietas arī savā uzņēmumā.
 • TOC pieeja grāmatvedībā.
 • Iepazinos ar LEAN instrumentiem - palīdzēs sakārtot darba vietas, uzzināju par TOC. Sāku studēt, lasīt literatūru. Plāns iepazīties ar deduktīvas domāšanas teoriju. Projektu vadīšana un plānošana.
 • Ieguvumi par ražošanas uzlabojumiem - projektiem, kas uzņēmumam ļauj attīstīties un būt mūsdienīgam.
 • Iepazinos ar dažādiem resursu un ražošanas plānošanas instrumentiem un ieguvu papildus motivāciju rīkoties ikdienas jautājumu risināšanā.
 • Ieguvu noderīgu informāciju, pieeju, kā ieviest un panākt labākus rezultātus ar esošajiem resursiem.

 

 • Sapratne par jomām, par kurām atbild kolēģi. Apziņa, ka neesi nemaz tik slikts. :)
 • Ieguvu priekšstatu par ražošanas efektivitātes paaugstināšanas metodēm un rīkiem.
 • Savādāka domāšana, koncentrēties uz ierobežojumiem.                        
 • No šīs programmas esmu ieguvis neskaitāmi daudz ideju, kā uzlabot ikdienas darbu savā uzņēmumā. Esmu jau sācis ieviest vienkāršākās metodes, kuras neprasa investīcijas.
 • Sapratne par darbu un kurā brīdī ir jādod iespēja kolēģiem.
 • Получил информацию и материал, как улучшить производственный процесс. Узнал, как и что происходит на других предприятиях. Нашел в этом некоторые решения проблем на своем производстве.

Dalībnieki savās atsauksmēs atzīmēja, ka pasniedzēji:

 • Radīja mācību vidi, kas rosina domāt, veicina attīstību un iedvesmo pielietot jaunas prasmes un instrumentus darbā.
 • Iedvesmoja jauniem izaicinājumiem, lai atvieglotu komandas darbu kopumā.
 • Visi ir savas jomas profesionāļi ar lielu pieredzi nozarē.
 • Pasniedzēju izvēle ir ļoti laba. Pozitīvi ir tas, ka pasniedzēji paši ir no ražošanas vides un teoriju var sasaistīt kopā ar praksi.
 • Ļoti zinoši savas nozares speciālisti. Darba vide tika izveidota ļoti pozitīva ar grupas iesaistīšanu diskusijās

 

No apgūtajām metodēm, instrumentiem dalībnieki jau izmanto:

 • LEAN - 5S. TOC - ražošanas pašizmaksas aprēķiniem.
 • LEAN - tika sakārtotas atslēdznieku noliktavas. Ir iespēja ātrāk atrast nepieciešamās detaļas, pēc sakārtošanas tika atrastas rezerves daļas, ko parasti sūtījām, bet sanāk, ka nevajadzēja.
 • Darbinieku iesaiste ar ideju prezentāciju veidošanu par kopēju darbu kā komandai.
 • Ir iesāktas LEAN un 5S metodes. Rezultāts - laika ietaupījums un optimizācija.
 • TOC - atrasti šaurie posmi.
 • Ražošanas plānošanas instrumenti.
 • LEAN tāfeles, makaronu grafikus mēģinājām, krāsu vizualizācija.
 • Izveidota grupa, kura daļēji jau strādā pie LEAN un TOC. Redzama kvalitātes uzlabošanās, samazinājās nepabeigtā ražošana un darbinieki ir elastīgāki.
 • 5S - efektivizēts darbs, samazināti laika zudumi. Telpā materiālu izvietojuma plāna maiņa. TOC - bottleneck novēršanas plāna izstrāde.
 • Ražošanas plānošana. Palielinās apjomi.
 • 5S un tāfeles.                                                            
 • LEAN ir sākts uzņēmumā; 5S notiek pilnā sparā. Komandas attīstība - ražošanas efektivitāte uzlabojas.
 • Lielākā daļa no metodēm un instrumentiem jau strādāja arī iepriekš, tikai šobrīd iegūtās zināšanas ļauj šīs metodes definēt un pilnveidot.
 • LEAN, Ražošanas plānošana - deva iespēju saražot un nosūtīt produktus ar īsāku izstrādes laiku.
 • LEAN - organizēšana, katrai lietai sava vieta; spagetti - lieko kustību samazināšana. TOC - ierobežojumu noteikšana un likvidēšana.
 • Pagaidām ir sākts izmantot 5S. Par rezultātiem vēl runāt par agru.
 • Sākām ar 5S un pareizas plūsmas izveidi. Sakārtotā vidē efektīvāks darbs. Turpināsim ieviest pilnībā LEAN uzņēmumā.
 • Uzņēmumā ir iesākts darbs pie 5S auditiem. Liels darbs ir ieguldīts pie kārtības nodrošināšanas. Var redzēt jaut tagad, ka darbinieki redz ieguvumu un rēķinās, ka viņi nav vienīgie.
 • Tika ieviests iekārtu apkopes žurnāls, kas ļauj izslēgt negaidītus (neparedzētus) bojājumus.
 • Я начал с 5S, но пока идет тяжело. Начал искать узкие места и уделять им больше внимания.

 

Kas palīdzēja dalībniekiem veikt izmaiņas/ ieviest jaunas metodes un rīkus darbā:

 • Prezentāciju pieejamība elektroniskā formā.
 • Komandas darbs ar brigadieriem.
 • Palīdzēja gan mācību materiāli, bet īpaši iedvesmoja vizīte uz "Cēsu alu" un tas, ka citi ir jau ko ieviesuši, kāpēc tad arī mēs nevaram pamēģināt ieviest.
 • Mācību laikā esošā informācija - piemēri – uzdevumi - deleģēšana.
 • Mācību programma. Kolēģu un lektoru pieredzes uzzināšana, piemēri.
 • Iegūtās zināšanas.
 • Metodes palīdzēja izmaiņas veikt kopā ar darbiniekiem.
 • Dalīšanās ar pieredzi no cilvēku puses, kas to ceļu gājuši.            
 • Šie kursi.                                    
 • Palīdzēja pasniedzēji ar saviem ieteikumiem un piemēriem.
 • Kolektīvs un motivācija.
 • Zināšanas un pieredze, ko deva pasniedzēji + Iedvesma.
 • Piemēri un kolēģu pieredze.            
 • Mana komanda.            
 • Galvenokārt piemēri, kas tika apskatīti mācībās. Šie labie piemēri motivēja mani ieviest un veikt izmaiņas savā darba vietā.

 

 

Vairāk par programmu:

Produktīva Ražošanas vadīšana ir 10 dienu attīstības programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem, kam nepieciešami mūsdienu instrumenti un pieejas ražošanas efektivitātes un produktivitātes celšanai.

Pieteikt konsultāciju par dalību

 

Uzņēmumi, kuru ražošanas, procesu vai uzņēmumu vadītāji piedalījušies programmā: