Pirmās Biznesa Klases grupas 10 gadu salidojums

2. septembra vakars bija pilns ar interesantiem stāstiem, skaistām atmiņām, suprpozitīvām emocijām un neizsīkstošu prieku par atkalredzēšanos. 

Kopā atkal tikās pašas pirmās Biznesa Klases grupas biedri. Profesionālā pilnveide viņu saveda kopā pirms 10 gadiem. Un ikvienam no viņiem bija savs stāsts, kā iegūtās zināšanas un pieredze ir noderējusi visus šos gadus.

Paldies, Aivar, Andrej, Edij, Juri, Maija, Māra, Normund, Ojār, Roland, Sanita, par fantastisko vakaru!!!

Lai panākumiem piepildīta ikdienas arī turpmāk!