Lindas Liepiņas blogs: Mums ir jāparunā! Kas ir Performances Dialogs?

 

 

 

 

Linda Liepiņa, biznesa trenere   vadības komandas locekle un iekšējā trenere Latvijā un Eiropā, LEAN, 6 Sigma un procesu vadības eksperte kopš 2005. gada.

 

Kurš gan nav bijis problēmu situācijā?! Sniegums stagnē neatkarīgi no mūsu darbībām un ieviestās izmaiņas ilgi nenoturās. Darbinieki jūtas nesadzirdēti, idejas pazūd nebūtībā. Komandai ir grūti definēt, vai diena ir bijusi veiksmīga vai nē.

Bieži šādu problēmu cēloņi ir sistemātiskas snieguma pārraudzības un uz uzlabojumiem vērstas diskusijas trūkums. Šādas situācijas var risināt, ieviešot vienu no LEAN rīkiem, tā saucamo „baltās tāfeles” jeb ikrīta sapulci, sauktu arī par Performances Dialogu. Savā būtībā Performances Dialogs ir regulāra, īsa sapulce, kuras laikā komanda var apspriest savu sniegumu, atrast uzlabojumu iespējas vai izteikt atzinību par paveikto. Darbiniekiem ir iespēja, pateicoties viegli saprotamai vizualizācijai, iepazīties ar paredzamo darba apjomu, iepriekšejās dienas sniegumu, apmainīties ar idejām, atrast problēmu cēloņus un ieteikt risinājumus.

Klasiski Performances dialogos tiek izmantota baltā tāfele. Uz tāfeles tiek vizuāli parādīti galvenie uz šo komandu attiecināmie snieguma rādītāji (KPI). Piemēram, piegādes biznesā uz kurjeru Performances Dialoga tāfeles būs iepriekšējā dienā piegādāto paku daudzums un attiecīgi nepiegādātās vai laiks, cik ātri tika sašķirota krava u.tml. Šādā veidā katram darbiniekiem ir iespēja redzēt, kā nodaļā strādā, un tas sniedz biznesa caurspīdīguma sajūtu.

Regulāro sapulču laikā šiem rādītājiem tiek pievērsta uzmanība, dati uz tāfeles tiek aktualizēti, un tas ir pamats diskusijai. Otra ļoti svarīga Performances dialoga sastāvdaļa ir vieta ideju un darbību piefiksēšanai, ka arī regulārai izpildes sekošanai.

Komandas barometra sadaļa paredzēta, lai vadītājam ir iespēja saprast komandas noskaņojumu, laicīgi pamanīt sarežģītās situācijas. Ceturtā varētu būt jaunumu un ziņu sadaļa. Protams, katras tāfeles saturs ir atkarīgs no konkrētās komandas darba specifikas un vajadzībām.

Performances Dialogus var ieviest viena no organizācijas komandām, bet pilnu šīs metodes potenciālu var sajust to ieviešot visā organizācijā, kad katrs dialogs ir efektīva informācijas plūsma (gan augšpus, gan lejup) visos organizācijas līmeņos. Šādā gadījumā tiek ziņots par rezultātiem uz augšu un uz leju tiek sniegta atgriezeniskā saite.

Performances Dialogu mērķis ir uzturēt nepārtrauktas pilnveidošanās kultūru katrā komandā un visā organizācijā. Un tas tiek sasniegts pateicoties disciplīnai, regularitātei un darbinieku iesaistīšanai pilnveides procesos.

 

VAIRĀK par treneri Lindu Liepiņu