Biznesa vadības mācību kompāniju tirgus apskats

Kā katru gadu, arī šoreiz Latvijas Biznesa konsultantu asociācija publicē apskatu par biznesa vadības mācību tirgu. 

Šoreiz tika apskatītas šādas tēmas:

  • Mācību riski un kļūdas - "brīnumnūjiņas" un "fondu apgūšana"
  • Receptes 2016. gadam - attieksmes un uzvedības maiņa
  • Mācību tēmu tendences - pārmaiņu elastīgums un izmaksu efektivitāte
  • Mācību sniedzēju izaicinājumi - jauna paaudze un tehnoloģiju ietekme
  • TOP 10 mācību kompānijas - pieprasījuma pieaugums par 30%

"Mācības daudzviet uztver kā “brīnumnūjiņu” problēmas atrisināšanai. Taču nevelta resursus problēmas/ slimības diagnostikai, cēloņu izmeklēšanai. Līdz ar ko pielietotie “preparāti” nesniedz gaidīto efektu. Rezultātā vainīgs paliek mācību sniedzējs nevis “brīnumnūjiņas” lietotājs."

RAKSTA PDF VERSIJA ŠEIT