Atziņas par mācīšanos: modernās tehnoloģijas vai cilvēciska saskarsme?

Mūsu produktu attīstības vadītāja Jekaterina papildināja zināšanas un uzzināja jaunākās tendences mācību jomā CIPD rīkotajā konferencē Learning and Develpoment Show Londonā. Turpinājumā lasiet galvenās atziņas no konferences.

"Pateicoties Latvijas Pesonāla vadīšanas asociācijai  (LPVA) un Komercizglītības centra vadītājai Ligita Šmeilei, maijā man bija iespēja apmeklēt CIPD (Chartered Institute of Personnel development) ikgadējo konferenci “Mācīšanās un attīstība” (Learning and development show). 

Konferencē un izstādē piedalījās gan mācību kompāniju pārstāvji, biznesa konsultanti un treneri, gan personāla vadītāji un mācību un attīstības speciālisti. Bija iespēja apmeklēt meistarklases un ekspertu uzstāšanās konferences ietvaros. Tēmas, ko apsprieda konferences sesijās un īsajās prezentācijās (līdz 40 min):

  • Modernās tehnoloģijas un iespējas, ko tās piedāvā
  • Stratēģiska HR (Human resources) un L&D (Learning and development) loma uzņēmumā
  • Sociālā mācīšanās
  • Neirozinātnes atziņu pielietojums mācībās

Galvenās atziņas no konferences, kam pievērst uzmanību ikdienā:

Digitālo kompetenču attīstība uzņēmuma ietvaros (darbiniekiem, bet plašākā mērogā arī klientiem un partneriem) kļūst par HR un L&D izaicinājumu. Kā spilgtu piemēru varu minēt Barclay driving licence - mācību platforma, kas palīdz attīstīt zināšanas moderno tehnoloģiju jomā jebkuram, kam ir interese mācīties. Klienti un darbinieki kļūst arvien digital savvy (ikdienā izmanto jaunākās tehnoloģijas un online veic dažādas aktivitātes, piemēro, blogo, lejuplādē mūziku, skatās dažādas pārraides) līdz ar to uzņēmumam jāpielāgojas un jāattīsta sava digitālā kompetence – lai klientam (arī darbiniekam) uzņēmums būtu interesants, tam jāpiedāvā nepieciešamais un tieši tādā veidā, kādā vēlas klients (darbinieks).


Ņemot vērā šīs tendences par vienu no HR un L&D stratēģiskajiem uzdevumiem kļūst “digitālās transformācijas” vadīšana, palīdzot uzņēmumam un tā darbiniekiem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Protams, tas nozīmē, kā arī pašiem HR un L&D speciālistiem jāattīsta savas digitālās kompetences. Ar ko sākt šo ceļojumu uz digitālo pasauli, kas var izskatīties neizprotama? Eksperti iesaka pievienoties sociālajiem tīkliem, sekot nozares guru publikācijām, viedokļiem, pašiem izmēģināt attālinātās mācīšanās iespējas, piemēram, MOOC, Barclays digital driving license, runāt un prasīt padomus cilvēkiem no digitālās sfēras. Pielietojiet jaunas zināšanas, prasmes, eksperimentējiet, vērojiet un reflektējiet par savām kļūdām un veiksmēm. 

Iedvesmai neliels raksts par šo tēmu The essential actions for digital transformation in your organization, kā arī konferences runātājas Rachel Burmhan infografika, kas atspuguļo galvenos punktos no viņas uzstāšanās.

TOP tēmas konferences meistarklasēs un prezentācijās bija arī Agile un LEAN pieeja, Datu analīze. LEAN par to, ka darām tikai lietas, kas nes rezultātu, un, veicot ikvienu uzdevumu, jāatbild uz 2 jautājumiem - kā tas palielinās uzņēmuma peļņu vai samazinās izmaksas. Agile pieeja ir par reakcijas ātrumu, elastību un pielāgošanos klientu (iekšējo un ārējo) interesēm un vajadzībām. Datu analīze ir par iespēju saprast savu klientus, darbiniekus tādā detalizācijā, kas nekad agrāk nebija pat iedomājama, un piedāvāt to, kas patiešām ir vajadzīgs.

Mācīšanās un attīstība 21. gadsimtā ir par mācīšanos “anytime and anywhere and anything”  - jebkur, jebkad un jebko tādā veidā, kas man ir pieņemams. Izteikta tendence - cilvēki vairāk un vairāk uzņemas atbildību par savu mācīšanos un attīstību.

Runājot par mācībām 21. gadsimtā, protams, fokuss ir uz tehnoloģiju izmantošanu. Šajā kontekstā pieaug e-learning loma. Bet, kā atzīmēja vairāki runātāji un dalībnieki, tehnoloģiju izmantošana nav pašmērķis, tehnoloģijas ir tikai viens no instrumentiem, kā veicināt dalībnieku mācīšanos un attīstību. Jāatceras, ka tehnoloģijas neaizvieto klātienes mācīšanos, tās tikai dod citas papildus iespējas!

Līdz ar to vēl joprojām ir vieta cilvēciskai saskarsmei mācot un mācoties (place for face-to-face learning). Priekšplānā izvirzās:

  • Īsie formāti jeb bite size - mācīšanās kā neatkarīgi pasākumi vai kā sastāvdaļa no kompleksām attīstības programmām
  • Mācīšanās darba vietā, sociālā mācīšanās, kur pieaug HR un L&D loma, kā “kuratoram”, kas var izstrādāt un sistemātiski virzīt sociālās mācīšanos aktivitātes (diskusijas, apaļi galdi, mācību pasākumi nestandarta apstākļos, piemēram brīvā darbā, mentorings, koučings utt.), lai veicinātu pieredzes un zināšanu apmaiņu un nodošanu.  “Kuratora” atbildība un uzdevums ir radīt atbalstošo vidi uzņēmumā un attīstīt mācīšanos kultūru. Vairāk par konkrētiem instrumentiem var iepazīties ekspertes Jane Hart blogos un grāmatās.

Piedāvātās vadītāju attīstības programmas savukārt ietver sevī gan mācības klasē, gan koučingu, gan mācīšanos aktivitātes darba vietās, gan mentoringa elementus.  

Neirozinātne un tās atziņu izmantošana mācībās - joprojām ir svarīga tēma, neirozinātnes atklājumi, izpratne par smadzeņu darbību mācību/attīstības procesā palīdz L&D profesionāļiem  būt veiksmīgiem savā darbā. Aicinu ieskatīties dr I.Dror mājas lapā un publikācijās. Tomēr bieži, lasot par neirozinātnes atziņām, ir vērts atcerēties, ka pētījumi notiek laboratorijās un ne vienmēr rezultātus var pārnest uz reālo dzīvi vai biznesu, līdz ar to ir vērts sev uzdod 6 jautājumus:  Kas taisīja pētījumu?  Kas “pasūtīja” pētījumus? Kur pētījumi bija publicēti? Kad tie bija publicēti? Kā pētījums tika veikts? Ko rezultāti īsti pasaka?  

Kopumā  ir pieejami vairāki instrumenti, kā mācīties un mācīt. Šajā kontekstā ir svarīga kritiska domāšana – izvērtēt, kas tieši ir atbilstošs man, uzņēmumam, auditorijai; gan radošums – apvienot instrumentus un iespējas, lai caur darbinieku mācībām un attīstību panāktu jēgpilnu un biznesam svarīgu rezultātu."