Atziņas no konferences Organization 4.1/ Anita Gaile

 

Mūsu treneres, pārmaiņu arhitektes Anitas Gailes atziņas no ISSWOV konferences - Organization: The Role of values in the organizations of the 21st century, Itālijā.

 

 • Vēmi radīt inovācijas, inovāciju kultūru uzņēmumā rada BAILES. Bailes kļūt par nākamo NOKIA vai KODAK.
 • Inovācijas nerodas pēkšņi. Ņūtons gravitācijas likumu neizdomāja tikai tāpēc, ka vienu dienu viņam ābols uzkrita uz galvas, un Mendeļejevs ķīmisko elementu tabulu arī sapnī neieraudzīja nejauši. Inovācijas prasa rūpīgu, smagu, monotonu darbu, katru dienu vairākus mēnešus un gadus no vietas. BET - lai inovācija tiešām arī rastos, jābūt tam laikam, kurā, zem ābeles guļot sagaidīt krītošos ābolus, un labam miegam, lai redzētu zīmīgus sapņus.
 • Inovācijas nav prioritāte nevienā Eiropas Savienības valstī. Prioritāte Nr. 1 ir KVALITĀTE.
 • Konkurence ir spēle.
 • Konkurē nevis produkti, bet pakalpojums, kas seko pārdotajiem produktiem.

 

KVALITĀTE ir emocionāla. 

KVALITĀTES lielākais klupinātājs ir KAVĒŠANA FĀZĒ (delay) jeb tas, ka klientu ekspektācijas ir ātrākas kā organizāciju spēja radīt labu produktu.

Kāpēc KVALITĀTE nav iespējama:

 • Slikta plānošana, nepārdomāti procesi, neizpētītas gala patērētāja vajadzības, vēlmes un vērtības.
 • Nepiemērota darba vide.
 • Nepiemērotas sistēmas un procedūras.
 • Radošumam un atpūtai netiek atvēlēts laiks.
 • Nepietiekami resursi.
 • Netiek attīstīti cilvēki un mašīnas.

 

 • Ir atšķirība starp ĻOTI LĒTU un PĀRĀK LĒTU.
 • ĀTRUMS NOGALINA! Vai kā teiktu mana vecmāmiņa: Kur tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši?

 

 • SABIEDRĪBA mainās vairāk kā TEHNOLOĢIJAS.
 • ATBILDĪBU vairāk liek uzņemties kolektīvisma vērtības, nevis individuālisms.
 • Milleniāļi, laiks dot vietu Z paaudzei!
 • Padoms jaunajiem speciālistiem – uztaustiet organizācijas DNS un būvējiet savus panākumus uz tā!
 • Individuālo vērtību saderība ar organizācijas vērtībām ir būtisks priekšnoteikums efektīvai organizācijas mērķu sasniegšanai, bet tā nenodrošina darbinieku vēlmi palikt organizācijā.
 • Cilvēka un organizācijas uzvedību ļoti lielā mērā nosaka vide, konteksts un SITUĀCIJA. Mākslīgā intelekta augstākais attīstības punkts ir spēja analizēt informāciju, ņemot vērā SITUĀCIJAS KONTEKSTU.
 • Cirkulāras problēmas nevar atrisināt ar lineārām metodēm.
 • EMOCIONĀLĀS vērtības, ĒTISKĀS vērtības un EKONOMISKĀS vērtības virza inovācijas. Emocionālās un ētiskās vērtības nosaka spēju sajust ārējo vidi. Ētiskās un ekonomiskās vērtības ir priekšnoteikums, lai izdzīvotu.

 

APMĀCĪBAS UN ATTĪSTĪBA ir galvenās cilvēkresursu un talantu vadības prioritātes.

 • Nevienas apmācības nespēj tieši ietekmēt un mainīt mācību dalībnieku uzvedību, bet tās var radīt apstākļus, kuros mācību dalībnieku uzvedībai mainīties.
 • Būtiska kategorija pieaugušo apmācībā – GARĪGUMS. It īpaši sabiedrībās, kur reliģiskām, mitoloģiskām praksēm vēsturiski ir bijusi liela nozīme. Ļaut katram ieraudzīt viņa TOTĒMA DZĪVNIEKU un atrast kontaktu ar to. (Brīnišķīgs stāsts no Kanādas par indiāņu integrāciju sabiedrībā.)

Efektīvu mācību pamatā ir:

 • Treneris, kas rada vidi, kurā cilvēkiem dalīties ar savu pieredzi (stāsti, sežot ap ugunskuru).
 • Atbilstoša apmācību dalībnieku pieredze, viņu gatavība būt iedvesmotiem (sense of readiness for empowerment).
 • Problēmu risināšana.
 • Problēmu risināšanas instrumentu piemērojamība reālajai pasaulei.

Organizācijās pārāk liela uzmanība tiek pievērsta vadītāju apmācībai, aizmirstot visus citus.

 

Tuvākās iespējas satikt eksperti:

PIESAKOT KONSULTĀCIJU

 

Mācību modulī programmā Biznesa Klase:

  

 

Pieprasītākajā 2 dienu kursā vadītājiem: