10 prasmes, kas Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumā atzītas par kritiski svarīgām tuvākajā piecgadē

 

 

 

 • Analītiskā domāšana un spēja radīt inovācijas

Iesakām: 

 

 • Aktīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas

Iesakām: 

 • Vadītāju supervīzijas un konsultācijas ar KIC ekspertiem

 • Train the trainer

 

 • Kompleksa problēmu risināšana

 

 • Kristiskā domāšana un analīze

 

 • Radošums, oriģinalitāte un inicatīva

 

 • Līderība un sociālā ietekme

KIC ilgtermiņa vadītāju programmas:

 

 • Tehnoloģiju lietošana, uzraudzība un kontrole

 • Īpašniekiem un vadītājiem par to kā uzraudzīt, izprast un saprast, kur ieguldīt tehnoloģiju kontekstā: Digitālā Kompetence Biznesam

 • Konsultācijas ar digitālās jomas ekspertiem

 • Supervīzijas par digitālo transformāciju ar Baibu Zūzenu.

 

 • Tehnoloģiju dizains un programmēšana

 

 • Noturība, stresa vadība, elastīgums

 

 • Argumentācija, problēmu risināšana un ideju veidošana

 

Vairāk par World Economic Forum ziņojumu te.