AERODIUM TECHNOLOGIES LTD

Personāla speciāliste Luīze Vītola

LEAN apmācību kurss ar KIC treneri Aldi Cimošku būtu apgūstams visos uzņēmuma līmeņos Lasīt vairāk

Seesam

Aigars Freimanis, Latvijas filiāles vadītājs

Mēs sadarbojamies ar Komercizglītības centrs jau vairāk nekā 10 gadus Lasīt vairāk

Austra Pak

Valdes locekle Alla Morozova

Sadarbība ar Komercizglītības centru ir vērtīga ne tikai lieliskā pasniedzēju sastāva dēļ, bet arī tamdēļ, ka katram projektam tiek veltīta maksimāli liela uzmanība Lasīt vairāk

TELE2

Apmācību speciālsts Mārtiņš Straume

Sadarbība ar Komercizglītības centru vienmēr ir bijusi veiksmīga Lasīt vairāk

LATVIJAS PIENS

Valdes priekšsēdētāja Anita Skudra

Apmācības notika 2015.gada novembrī, Agra pieeja apmācībām nav balstīta tikai uz teorētisko bāzi. Lasīt vairāk

NOVO NORDISK

Pārdošanas un mārketinga vadītājs Vadims Beļuns

Atsauksme par sadarbību ar SIA "Komercizglītības centrs" Lasīt vairāk

LMT

Personāla vadības direktore Žozita Beresņeva

Atsauksme par sadarbību ar SIA "Komercizglītības centrs" darbinieku mācību organizēšanas jomā. Lasīt vairāk

RENEPRINT

Pilnvarotā persona Gundega Stradiņa

SIA "Reneprint" sadarbībā ar Komercizglītības centru noritēja 4 dienu apmācību cikls "Komunikācija, projekti, procesi, snieguma vadības sistēma". Lasīt vairāk

MIMEKS

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Rusaks

SIA Mimeks sadarbībā ar Komercizglītības centru (KIC) realizēja ļoti svarīgu mācību projektu uzņēmuma attīstībai. Lasīt vairāk

Krauzers

Valdes priekšsēdētājs Andis Araks

2015. gada pavasarī SIA „Krauzers” nodaļu vadītāji apguva trīs dienu (24 h) mācību programmu „Vadītāju personības resursi un to ietekme uz sarunas efektivitāti”. Lasīt vairāk

ELVA BALTIC

Valdes locekle Anda Kalniņa

Pagājuši jau gandrīz divi gadi, kopš SIA Elva Baltic tika pieņemts lēmums savus projektu vadītājus papildus apmācīt un mudināt iziet IPMA sertifikāciju. Lasīt vairāk

Swedbank

Personāla pārvaldes vadītāja Andželika Berga

2015.gada janvārī un februāri AS Swedbank notika Komercizglītības centra organizētais kurss "Biznesa simulācija DecisionBase". Lasīt vairāk

BUCHER MUNICIPAL

Biroja administratore Līva Vecvagare

Apmācību laikā darbinieki guva gan plašas teorētiskās zināšanas, gan iespēju praktiski darboties savā uzņēmumā izmantojot iegūtās zināšanas. Lasīt vairāk

Polyroad

Valdes loceklis Ģirts Prieduls

SIA „Komercizglītības centrs” ir ilggadējs firmas ,,Polyroad” SIA sadarbības partneris uzņēmuma darbinieku apmācībās. Lasīt vairāk

EVOPIPES

Iekšējā auditore Inese Bērziņa

2014.gada oktobra mēnesī SIA „EVOPIPES" sadarbībā ar Komercizglītības centru noritēja apmācību cikls par LEAN. Tas sastāvēja trīs komponentēm Lasīt vairāk

North Hub Services

Apmācību vadītājs Kaspars Bernāns

SIA „North Hub Services” darbinieku mācību jomā ar SIA „Komercizglītības centrs” sadarbojas kopš 2011.gada. Lasīt vairāk

VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS

Valdes loceklis Ingus Klindžāns, Personāla vad. Ērika Ruiķe

Ar SIA „Komercizglītības centrs” sadarbojamies no 2013. gada un šai laikā esam realizējuši vairākus mācību projektus. Ir notikušas mācības dažāda līmeņa vadītājiem Lasīt vairāk

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Valsts sekretāre S.Liepiņa

Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada oktobrī saistībā ar gatavošanos Latvijas Prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē organizēja iesaistītajiem darbiniekiem mācību kursu “Pārliecinoša publiskā komunikācija un runas māksla” Lasīt vairāk

Rīgas Tehniskā Universitāte

KMD direktore Ineta Romanovska

Reizi gadā RTU KMD rīko stratēģiskās plānošanas sesiju, kura izvērtē iepriekšējā gada paveikto un izveido plānu nākamajam darba gadam. Lasīt vairāk

SILMOR

Projektu vadītāja Liene Gaspažiņa

Kursa pasniedzējas Ingas Ozolas profesionalitāte un pieredze bija lieliska un piemērota mums kā ražošanas uzņēmumam. Lasīt vairāk

TENACHEM

Kvalitātes sistēmas vadītāja Ilga Gavare

SIA "Komercizglītības centrs" pēc SIA "TENACHEM" pasūtījuma izveidoja vadošo darbinieku profesionālās pilnveides programmu periodam no 2012. gada līdz 2014. gadam. Lasīt vairāk

Jysk Linnen’n Furniture

Personāla direktore Ruta Pāvuliņa

SIA”Jysk Linnen'n Furniture” 2014.gadā noslēdza līgumu ar SIA”Komercizglītības centrs” par mācību un konsultāciju vadību saistībā ar LEAN jeb taupīgās/saimnieciskās domāšanas ieviešanu uzņēmumā pasākumiem. Lasīt vairāk

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Valdes loceklis Aigars Freimanis

Pēdējo divu gadu laikā sadarbībā ar SIA “Komercizglītības centrs” esam realizējuši vairākus mācību projektus ar pasniedzējiem-konsultantiem Agri Gravu, Sandru Pallo - Eniku un Inu Balamovsku. Lasīt vairāk

Latvenergo

Personāla vadības direktore Inga Kola

Pasniedzējs tika novērtēts kā kompetents un profesionāls, mācības pasniedza saistošā veidā, ņemot vērā dalībnieku individuālo sagatavotības līmeni un vajadzības. Tika nodrošināts labs līdzsvars starp diskusijām, teorētisko daļu un grupu darbu. Lasīt vairāk

Severstaļlat

Personāla daļas vadītājs Artūrs Graudiņš

С компанией SIA "Komercizglītības centrs" (KIC) мы сотрудничеем с 2005 года, и за эти годы у нас создались плодотворные партнерские отношения. Lasīt vairāk

BUCHER SCHOERLING BALTIC

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Mikus Brakanskis

Tas bija ļoti vērtīgs, koncentrēts un noderīgs kurss. Kursā ieguvu pietiekamu ieskatu teorijā un tika izspēlēti labi praktiski piemēri, pierādot teoriju praksē. Lasīt vairāk

Latvijas banka

Personāla pārvaldes vadītāja Liene Glāzniece

Latvijas Bankai ar SIA „Komercizglītības centrs” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība vadītāju attīstības programmas izstrādē un īstenošanā. Lasīt vairāk

Latvijas autoceļu uzturētājs

Valdes loceklis Vilnis Urbanovičs

AS „ Latvijas autoceļu uzturētājs” ar SIA „Komercizglītības centrs" ir vairāku gadu veiksmīga sadarbība personāla attīstībā. Lasīt vairāk

Rīgas siltums

Valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis

Mācību pasākumi tika organizēti uzņēmuma augstākā līmeņa vadītājiem par šādām tēmām - „Darbinieku vadīšana un komunikācija ar darbiniekiem”; „Mēdiju treniņš”; „Inovāciju ieviešana” un „Efektīva vadības komanda”. Lasīt vairāk

VALPRO

Valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings

PATEICĪBA Komercizglītības centram Par VALPRO darbinieku apmācību organizēšanu ESF projekta ietvaros, par sniegtajām zināšanām radošo un produktīvo sadarbību. Lasīt vairāk

Digital Mind

Valdes loceklis Dmitrijs Grišins

Šī gada vasarā apmeklēju 6 dienu atklāto kursu „Sagatavošanas kurss projektu vadītājiem IPMA D un C līmeņa sertifikācijai". Lasīt vairāk

TELE2

Personāla daļas vadītāja Baiba Pedraudze

2013.gadā SIA „Komercizglītības centrs” pēc SIA ,,Tele2" pasūtījuma izveidoja darbinieku profesionālās pilnveides programmu „Kompetenču attīstības akadēmija”. Lasīt vairāk

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

Ģenerāldirektors Māris Balodis

2011. gadā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) realizēja vadītāju mācības un, kā mācību organizācijas partneri izvēlējāmies Komercizglītības centru (KIC). Lasīt vairāk

LMT

Piedāvājumu vadības daļas vadītājs Lauris Rozenvalds

SIA „Latvijas Mobilais Telefons" sadarbībā ar SIA „Komercizglītības centrs" 2010.gada decembrī organizēja saviem darbiniekiem 5 dienu apmācību kursu „Projektu vadīšana (sagatavošana IPMA sertifikācijai)". Lasīt vairāk

3M

Valdes loceklis Raimonds Polačenko

Kārlis Apkalns vadīja mācības 3M darbiniekiem par vairākām mārketinga tēmām Lasīt vairāk

LATSIN

Loģistikas daļas vadītājs Māris Osis

SIA Latsin ir viena no vadošajām meža industrijas kompānijām ar stabilām pozīcijām Latvijas, Skandināvijas un Krievijas mežrūpniecības un bioenerģijas tirgū. Lasīt vairāk

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Valdes loceklis Aigars Freimanis

Ar SIA “Komercizglītības centrs” veiksmīgi sadarbojamies vairākus gadus dažādos personāla attīstības projektos. Lasīt vairāk

Latvijas finieris

Valdes priekšsēdētājs Uldis Biķis

Laikā no 2009 .gada februāra līdz 2009.gada maijam AS „Latvijas Finieris” īstenoja ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu ”AS „Latvijas Finieris” vadītāju apmācība vadības procesu efektivitātes uzlabošanai” Lasīt vairāk

Latvijas Centrālais Depozitārijs

Valdes priekšsēdētāja D.Auziņa-Melalksne

Biržas AS ,,NASDAQ OMX Riga” meitas uzņēmums AS ’’Latvijas Centrālais Depozitārijs” izmantoja SIA „Komercizglītības centrs” pakalpojumus, izstrādājot Latvijas Centrālā Depozitārija (LCD) stratēģiju 2010. - 2014. gadam. Lasīt vairāk

LEtERA

Izpilddirektore Inese Cvetkova

SIA „Komercizglītības centrs” Projekta ietvaros novadīja apmācību kursu „Vispārējā vadītāju apmācība vadības zinību pamatos (Biznesa klase)” LEtERA uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem. Lasīt vairāk

RIMI

Valdes loceklis Māris Krupenkovs

SIA „Komercizglītības centrs" ir mūsu sadarbības partneris jau vairāku apjomīgu mācību projektu realizācijā. Lasīt vairāk

ERGO

Personāla vadības nodaļas vadītāja Agnija Rikmane

Komercizglītības centrs “ERGO Latvija” AAS darbinieku skatījumā ir uz klientu orientēta pieaugušo tālākizglītības iestāde ar elastīgu pieeju mācību procesa organizēšanai. Lasīt vairāk

DnB NORD

Personāla pārvaldes vadītāja Irēna Ļeoņenko

SIA „Komercizglītības centrs" ir mūsu sadarbības partneris darbinieku mācību un attīstības jomā kopš 2005. gada. Sadarbības rezultātā mūsu darbinieki ir apmācīti dažādās jomās - darba snieguma vadīšanā, vadības prasmēs, finanšu analīzē un projektu vadībā Lasīt vairāk

Valsts kontrole

Valsts kontroliere I.Sudraba

Valsts kontrole 2008.gada 6.novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Komercizglītības centrs” par mācību pakalpojumu sniegšanu. Piedaloties Valsts kontroles organizētajā iepirkumā, par mācību „Darbinieku vadīšana” organizēšanu, SIA „Komercizglītības centrs” piedāvāja kvalitatīvu un Valsts kontroles vajadzībām atbilstošu mācību programmu un profesionālu pasniedzēju. Lasīt vairāk

RIMI

Valdes loceklis Māris Krupenkovs

2008. gadā no septembra līdz decembrim SIA „Komercizglītības centrs" īstenoja divus paralēlus mācību projektus SIA «RIMI Latvia" darbiniekiem Lasīt vairāk

InservissCredit

Nina Catherine Rubinstein

SIA "Komercizglītības centrs" kā apmācību firmai ir raksturīga augsta piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, individuāla pieeja, teicama klientu apkalpošana. Lasīt vairāk

Montāžnieks D

Valdes loceklis Kārlis Ķezis

SIA “Montāžnieks D” sadarbībā ar SIA “Komercizglītības centrs” no 2006.gada jūlija līdz 2006. gada decembrim izveidoja 200 stundu apmācības programmu un organizēja mācības SIA “Montāžnieks D” 25 vadītājiem un 29 projektu vadītājiem. Lasīt vairāk

Latvijas Dzelzceļš

Direktora pirmais vietnieks V.Suksis

Komercizglītības centra organizētie kursi "LDz Biznesa klase. Uzņēmuma vadīšana” nodrošina vadītājus ar teorētisko bāzi un palīdz veidot praktiskas iemaņas mūsdienīgā uzņēmuma vadīšanā. Lasīt vairāk