Rakstiet, zvaniet:

 kic@kic.lv  +371 67 24 05 62

Brīvības iela 40 - 10, Rīga, Latvija, LV-1050

Mūsu rekvizīti

SIA „Komercizglītības centrs”

Brīvības iela 40 - 10 , Rīga, LV-1050

Vien. reģ. Nr. 40003324022

PVN Reģ. Nr. LV40003324022

A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

IBAN: LV20HABA0551016799281