Vidējā līmeņa vadītājs. Vai ķēdes vājais posms?

Par vienu no kritiskiem veiksmes faktoriem kļuvusi organizāciju spēja pielāgoties arvien jauniem – biznesa vides, darba tirgus u.c. – spēles noteikumiem; tie mainās strauji un neatgriezeniski. Uzņēmumu organizatoriskās struktūras kļūst mazāk hierarhiskas, līdz ar to par “atslēgas” cilvēkiem kļūst vidējā līmeņa vadītāji (VLV), funkciju un komandu vadītāji, no kuriem lielā mērā atkarīga organizācijas veiksmīga turpmākā attīstība.
Virkne VLV vadības pozīcijai izvirzīti, pateicoties labiem individuālajiem rezultātiem kādā no zemāka līmeņa pozīcijām, bet daļa šajā amatā atrodas ilgstoši un strādā gluži tāpat, kā to darīja pirms 5 vai 10 gadiem. Ne katrs ir gatavs un spējīgs uzņemties to, ko organizācijas sagaida šobrīd – paplašinātu atbildības lauku un arvien pieaugošu mērķu izpildi.

Laikus un pastāvīgi neattīstot vajadzīgās kompetences, VLV itin viegli kļūst par uzņēmuma vājo posmu, kas ne tikai neveicina, bet pat kavē komandas un organizācijas attīstību. Organizācijas “Insigniam” visā pasaulē veiktā pētījumā 50% vidējā līmeņa vadītāju norādījuši, ka galvenās grūtības, ar ko viņi saskaras, ir darba devēja augstās izvirzītās prasības, kurām pretim nav sniegta iespēja pieņemt nozīmīgus lēmumus. VLV kļūst par marioneti – tiek sagaidīti rezultāti, kaut patiesībā viņam uz tiem nav reālas ietekmes. Šī apstākļa dēļ 25% aptaujāto VLV atzinuši, ka izskata jaunas darba iespējas ārpus uzņēmuma.

Tāpat “Insigniam” pētījums apliecina: no visiem organizāciju darbiniekiem tieši vidējā līmeņa vadītāji ir visvairāk pakļauti izdegšanas riskam, jūtas pārslogoti un negūst atbilstošas profesionālās attīstības iespējas organizācijā. VLV dabiski tiek uzskatīti par augstākā līmeņa vadītāju pēctečiem, tomēr mūžīgā sāncensība un abpusējs spiediens (no vienas puses vadība, no otras darbinieki) ir nogurdinoša.

KĀDAS IR GALVENĀS GRŪTĪBAS, AR KURĀM SASKARAS VIDĒJĀ LĪMEŅA VADĪTĀJI?

Raksta turpinājumu lasiet šeit

Lieliska vieta, kur vidējā līmeņa vadītājiem pilnveidot un sistematizēt biznesa zināšanas un attīstīt vadības kompetences, ir Biznesa Klase. Savukārt, ja vadītprasmes vēl ir pavisam jauna lieta, lieti noderēs 2 dienu praktisks kurss Darbinieku vadīšanas pamati.