Tendences vadītāju / līderu attīstībā (2)

Pasaules tendences, kā arī mūsu pašu pieredze darbā ar veiksmīgām organizācijām liecina par to, ka TOP vadība un personāla vadības eksperti vairāk un vairāk sāk apzināties, ka, lai uzņēmums būtu veiksmīgs, vairs nepietiek ar TOP un vidējā līmeņa vadītāju attīstību (tas jau tiek uzskatīts vairāk kā organizācijas konkurēt- un ilgtspējas “higiēnas” faktors).

Pasaule kļūst arvien sarežģītāka, un realitāte ir tāda, ka viens cilvēks nevar zināt risinājumu katrai problēmai. Jauni biznesa izaicinājumi prasa sadarbību starp vairākām iesaistītajām pusēm, profesionāļiem, kas skatās no dažādiem aspektiem. Organizācijām jāveido vadītāju tīkls (networks of leadership).

Apzinoties šo, arvien biežāk uzņēmumi runā par kolektīvo līderismu (collective, shared leaderhip). Tādi uzņēmumi mērķtiecīgi cenšas ieviest “attīstības” un “līderisma” kultūru, kur tiek apmācīti, novērtēti un atbalstīti darbinieki visos līmeņos. Līderisms šajā organizācijās tiek definēts kā spēja radīt un/vai ietekmēt rezultātu – gan uzdevumos, gan attiecībās – līdz ar to, katrs darbinieks kļūst par līderi - sev, citiem, komandām… Attīstot līdera īpašības katrā darbiniekā, organizācija iegūst:

  • Kompetenci pieņemt biznesa lēmumus, kas aptver vairākus aspektus
  • Darbinieku lielāko iesaisti, lojalitāti
  • Atbildības uzņemšanos visos līmeņos

Kā organizācijas var attīstīt kolektīvo līderismu

  • Svarīgi integrēt to uzņēmumā vērtībās, mērķos, misijā, kā arī visos personālvadības procesos – darba izpilde, KPI, mācības, kompetenču modeļos
  • Atcerēties, ka visi cilvēki var būt līderi (sev, citiem, komandām, organizācijām), prast saskatīt potenciālu un attīstīt līdera īpašības darbiniekos visos līmeņos
  • Iedrošināt visus darbiniekus uzņemties atbildību un ietekmēt lēmumu pieņemšanu savā līmenī
  • Uzticēties darbiniekiem
  • Pastāvīgas mācīšanās un attīstība, sevis un savu motivatoru izzināšana un analīze

Darbinieku attīstība par līderiem visefektīvāk notiek mentoringa un koučinga kultūrā, kad pieredzējušie līderi atbalsta kolēģus izaugsmē. Savstarpējā sadarbība un kolektīvā lēmumu pieņemšana prasa no visiem darbiniekiem arī tādu kompetenču attīstību kā: spēja komunicēt, saprast citus, būt sadzirdētam, ietekmēt, dalīties ar informāciju, uzņemties atbildību.


Vairāk par kolektīvo līderību lasiet šeit.