Pārdošana ir mainījusies. Pārdevēja loma ir mainījusies.

Agrāk klientiem bija svarīga pārdevēja pieejamība un spēja pastāstīt par produktu detaļām un cenām. Šodien pārdevēja “vērtība” klientu acīs ir cita. Laikā, kad informācija ir pieejama viena klikšķa vai zvana attālumā, pircēji, klienti komunikācijā ar pārdevēju meklē to, kas nav viegli pieejams internetā. Par pārdevēja panākumu atslēgu un vērtību klienta acīs kļūst viņa zināšanas, pieredze, spēja saredzēt klienta problēmu un piedāvāt risinājumu, kas ievert sevī vērtīgu padomu un jaunu redzējumu klienta situācijas risināšanai.  Līdz ar to pārdevējam ir  būtiski attīstīt savas eksperta zināšanas savā nozarē, lai kļūtu par konsultantu, kura viedoklim un risinājumam klients uzticas. Lai to panāktu, pārdevējam ir jāspēj: izprast klienta situācija, vajadzības, izanalizēt tās (izmantojot savas zināšanas par nozari, biznesu kopumā) un, balstoties uz to, piedāvāt klientam risinājumu, kas tiešām palīdz sasniegt vairāk.

Rakstu pilnā apjomā lasiet šeit (angļu valodā)

 

Ja vēlaties, lai arī jūsu pārdošanas komanda kļūst par īstiem ekspertiem, kuriem klients uzticas un atgriežas, dodiet viņiem iespēju par tādiem kļūt!

Praktiskā semināra "Vērtība par naudu" Krīva Lodes vadībā mērķis ir sniegt uz pārbaudītu pieredzi balstītas zināšanas, ka arī attīstīt praktiskās iemaņas, lai ikdienas pārdošanas procesam pievienotu augstāku vērtību un palīdzētu pārvērst par savstarpējā uzticībā balstītu ilgtermiņa partnerību.