BMK īpaši piemērots grafiks!

Augstākā līmeņa vadītājiem, kuri ir gatavi rast dzīvotspējīgas idejas biznesa attīstībai, pavērt sev jaunus apvāršņus, dalīties un ieklausīties citu pārbaudītā pieredzē. !!! Un laika trūkums arī vairs nav šķērslis – esam ieplānojuši īpaši ērtu mācību grafiku!
05.05.2015.