Pieredze: vairāk kā 15 gadu pieredze mārketinga, IT, banku, publiskā sektora un farmācijas nozares projektu vadībā. Vadījis Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas projektu. Pieredze gūta tādos uzņēmumos, kā Zalaris SAP, Henkel Latvia, Parex/Citadele banka, Rīgas satiksme, Draugiem group, PMAcademy, Zalaris, kur vadījis produktu un pakalpojumu attīstības projektus, IT izstrādes projektus un citus. Tāpat arī gūta pieredze izstrādājot uzņēmumiem vienotas projektu vadības metodoloģijas/projektu vadības rokasgrāmatas. Līderis ar pieredzi starptautisku un multifunkcionālu komandu vadībā.

Šobrīd PMAcademy partneris, tāpat arī darbojas kā biznesa treneris. Kā ārštata lektors ir izstrādājis un pasniedzis “Projekta risku vadības” lekciju kursu maģistrantiem RISEBA augstskolā, darbojas Latvijas Nacionālajā Projektu vadīšanas asociācijā kā biedrs un bijis valdes loceklis.

Izglītība: Maģistra grāds projektu vadībā, starptautiski sertificēts IPMA C līmeņa projekta vadītājs, IPMA sertifikācijas asesors C un D līmeņiem.

Pēdējā laika lielākie izaicinājumi profesionālajā jomā saistīti ar starptautisku SAP HR IT risinājumu  projektu vadību, kā arī ar ārpakalpojuma projektu vadīšanu Latvijas zāļu verifikācijas projektā (Eiropas zāļu verifikācijas programma), IPMA sertifikācijas C un D līmeņu vērtēšanu, Projektu metodoloģijas izstrādi un ieviešanu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī ar citām profesionālo jomu saistītām aktivitātēm.

Pieeja: Analītiska, stratēģiska un uz rezultātu orientēta domāšana, ko izmanto, gan vadot savus projektus un komandas, gan veidojot treniņu plānus. Pieredze atlasot, vadot un motivējot arī 20 cilvēku projektu komandas, Pēterim sniegusi spēcīgas līderības prasmes.

 

 

 

Tēmas, kurās treneris veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

  • Projektu vadība gan vispārēji, gan specifiski: mārketinga, finanšu, IT, zīmola vadības un publiskā sektora projektiem.
  • Projektu vadības metodoloģijas/kultūras izstrāde uzņēmumiem.
  • Projektu risku vadība (risku veidi un iespējas, identificēšana, novērtēšana, analīze, risku stratēģijas, risku reģistra izstrāde u.c.).
  • Projekta komandu atlase, vadība komunikācija.
  • Projektu mērķu definēšana.
  • Dizaina darbu izpildes vadība.
  • Jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas projektu vadīšana.

 

 PIETEIKT KONSULTĀCIJU