Pieredze: LEAN, 6 Sigma un procesu vadības eksperte kopš 2005. gada. Pašlaik ir biznesa attīstības vadītāja DHL, kur arī ir veidojusi savu karjeru, un ir atbildīga par LEAN/ 6 Sigma filozofijas un metožu, instrumentu ieviešanu, vidējā līmeņa vadītāju apmācību, kā arī biznesa procesu nepārtraukto uzlabošanu.

Šobrīd ir  vadības komandas locekle un papildus šiem pienākumiem DHL darbojas kā iekšējā trenere Latvijā un Eiropā, atbalstot vidējā līmeņa vadītājus viņu profesionālajā attīstībā. Vada seminārus un treniņus tādās tēmās kā LEAN/ 6 Sigma metodes, instrumenti un to ieviešana, vadītāju prasmju attīstība – darba snieguma vadība, atgriezeniskā saite, sapulču vadīšana, komunikācija.

Izglītība: Fasilitēšanu un pieaugušo izglītību apguva, mācoties biznesa treneru kursos Anglijā (NKD); 6Sigma Black Belt izglītība iegūta Vācijā (UMS un Rath & Strong). Ir mācījusies uzņēmējdarbības vadību (Banku Augstkolā) un ieguvusi MBA (NIU Riga Education Center).


    Intereses: Linda ir aktrise Dramaturgu teātrī, hobija biškope dzimtas lauku mājās un ģimeniskas aktīvās atpūtas piekritēja.

  

Tēmas, kurās trenere var veidot mācību risinājumus un sniegt konsultācijas:

LEAN/ 6 Sigma metodes, instrumenti un to ieviešana, vadītāju prasmju attīstība – darba snieguma vadība, atgriezeniskā saite, sapulču vadīšana, komunikācija.

 

PIETEIKT KONSULTĀCIJU