Organizāciju psihologs, biznesa trenere un supervizors / koučs. Kopš 2011. gada Lauma izstrādā un vada mācību programmas un prasmju treniņus par tādām tēmām kā vadītāju attīstība, mācīšanās, motivācija, emocionālā inteliģence, komunikācija un sadarbība.

Strādājusi ar vairāk kā 200 komandām, vadot komandas veidošanas un komandas attīstības treniņus, vada arī individuālās un komandu supervīzijas.

Izglītība: Bakalaura grāds psihloģijā (Latvijas Universitāte). Maģistra grāds darba, organizāciju un personāla psiholoģijā (Valensijas un Koimbras universitātes).  Apgūta sistēmisko sakārtojumu pieeja, pabeigta ISCI (Starptautiskā supervīzijas un koučinga institūta) programma supervīzijā un koučingā, uzsākatas mācības naratīvajā terapijā.  Padziļināta interese par cilvēku domāšanu un uzvedību, attiecībām, ieradumu maiņu rosina Laumas mācīšanos un attīstību, regulāri lasot un analizējot darbu ar organizācijām.

Laumai piemīt dabīgi pozitīva enerģija, lieliskas komunikācijas, iedziļināšanās un analīzes spējas. 

Dalība organizācijās: Ilggadēja Latvijas skautu un gaidu organizācijas biedre, sniegusi ieguldījumu pasaules skautu un gaidu organizācijas programmās kā līdere un asistente. Trenere un fasilitators vairāku jauniešu un pieaugušo treniņu organizēšanā tādās organizācijās kā - British Council programmā Future City Game, aģentūrā Jaunatne darbībā, Lūzumpunkts un Emocionālā intelekta centrs Cilvēkam.