Pieredze: uzņēmumu finanšu plānošanas, analīzes un finanšu vadības eksperte kopš 2000. gada. Strādājusi ar uzņēmumu finanšu datiem, skatoties no dažādiem aspektiem - klientu un projektu kredītriska izvērtēšana no kredītiestādes viedokļa (Swedbank); projektu sagatavošana ES līdzfinansējuma un kredītiestāžu finansējuma saņemšanai (Via Finance, Fidea, Demarsch); budžeta izstrāde, pašizmaksas aprēķina sistēmu izstrāde, uzņēmumu attīstības modelēšanas un faktisko datu analīzes sistēmu izstrāde (pārtikas ražošana, mežizstrāde, transporta nozare, kūdras ieguve, nekustamā īpašuma pārvaldība u.c.). Finanšu jomas pasniedzēja kopš 2008. gada.

Izglītība: sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (LU, Starptautisko attiecību institūts), sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, specializējoties vadības grāmatvedībā un finanšu pārvaldībā (VA).


Atsauksmes par treneri:

  • Trenere ļoti vienkāršā valodā spēj izskaidrot sarežģītās finanšu lietas.
  • Ja baidies no finansēm kā no zobu ārsta, šī ir īstā vieta, kur to zobu izraut. Saprotami un pozitīvi.
  • Trenerei ir daudz dažādu piemēru no vadītāju ikdienas darba dzīves. Tas palīdz vieglāk uztvert teorētisko daļu.
  • Ļoti vērtīgi ir praktiskie uzdevumi. Jāuzslavē treneres pacietība, ikvienam paskaidrojot.
  • Vērtīgākie kursi pēdējā laikā.
  • Ļoti patīkama un profesionāla pasniedzēja.
  • Super! Izrādās, viss ir tik vienkārši!

Tēmas, kurās trenere veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

Finanšu plānošana, analīze, finanšu izpratne pēc būtības, mācības un konsultācijas vadītājiem (finanses nefinansistiem)

Nepieciešama konsultācija vai slēgtas mācības Jūsu uzņēmumam?

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

 Iespēja satikt treneri darbībā iespējams praktiskākajā vadītāju attīstības programmā: