Pieredze: projektu, projektu portfeļu un pārmaiņu vadības eksperts kopš 1998. gada. Strādājis vadošos projektu un pārmaiņu vadības amatos uzņēmumos Hewlett-Packard, Nordea Bankā, Tele2 Shared Service Centre, digitālajā finanšu uzņēmumā 4finance vadījis apjomīgus jaunu biznesa virzienu ieviešanas projektus Eiropā un Latīņamerikas valstīs. Kā projektu un programmu portfeļa vadītājs piedalījies Luminor izveidē Latvijā. Šobrīd ir projektu un programmu vadītājs Accenture Latvijas filiālē.

Vada apmācības un konsultē uzņēmumus projektu vadīšanās jomā, palīdzot jauniem un pieredzējušiem projektu vadītājiem pilnveidot tādas kompetences kā projektu definēšana un plānošana, risku vadīšana, projektu komunikācija, projektu dalībnieku vadīšana, kā arī attiecību veidošana ar projektā iesaistītājām pusēm.

Izglītība: MBA grāds Informācijas sistēmu vadīšanā (LU, 1998). Pastāvīgi pilnveido savas profesionālās zināšanas projektu vadīšanā semināros un konferencēs.

 

 

Dzīvesziņa: Analītisko prāta pusi līdzsvaro ar radošo kā mūzikas projektu un koncertu producents.

 

 

 

Tēmas, kurās treneris veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

  • Projektu vadība 
  • Projektu vadības metodoloģijas/kultūras izstrāde uzņēmumiem.
  • Projektu risku vadība (risku veidi un iespējas, identificēšana, novērtēšana, analīze, risku novēršanas stratēģijas)
  • Projekta komandu atlase, vadība komunikācija.
  • Projektu mērķu definēšana.
  • Jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas projektu vadīšana.

 

 PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

Treneri iespējams satikt treniņā:

Projektu atveseļošana

20. un 27. janvāris


Kaspara Bindara raksts par projektu vadības klupšanas akmeņiem jeb ko uzlabot un mainīt, lai projekti ritētu "kā pa diedziņu":