Komunikācijas un komandu attīstības trenere. Diāna Barceva ir vadošā SIA Evolution Latvia iekšējā mācību centra Evolution Academy trenere. Evolution Academy ietvaros trenere apmāca gan vadības komandu, gan spēļu vadītājus. Veiksmīgi realizējusi vairākas apmācības Nordea Bank.

 

Pieredze. Patreizējā darba ietvaros trenere sadarbojas ar personāla vadības departamentu, lai attīstītu un nodrošinātu nepieciešamās mācību programmas – attīstības treniņus, darbnīcas un patstāvīgus ilgtermiņa apmācības jaunajiem un esošajiem darbiniekiem.

Starp spēļu un komandu vadītāju mentoringu eksperte ikdienā strādā ar darbiniekiem un vadītājiem nepārtraukti uzlabojot darba vidi un darbinieku attīstību, tai skaitā kontrolējot un monitorējot darba izpildi.


Unikalitāte. Kā konstruktīvas komunikācijas eksperts Diāna veido un virza labās prakses mācību pieredzi, “uzlādējoties” no mācību dalībnieku spējas salikt visu pa plauktiņiem un redzot savu studentu izaugsmi.

Diānas izcilās prezentācijas, mācību satura sniegšanas spējas un izpratni par korporatīvo mācību vajadzību identificēšanu augstu novērtē treniņu dalībnieki. Pieredze darbā ar prezentēšanu tiešsaistē ļauj radīt mūsdienās aktuālos treniņus sarunu veidošanai caur Skype, izmantojot neverbālās komunikācijas un saskarsmes knifus. Diāna tic, ka augstā līmenī apmācīti darbinieki var uzlabot kopējo efektivitāti un visa uzņēmuma produktivitāti.

 

Tēmas, kurās trenere var veidot mācību risinājumus un sniegt konsultācijas:

  • Prezentācijas prasmes
  • personalitātes spēks on-line sarunās
  • neverbālā komunikācija, atgriezeniskā saite
  • aktīvā klausīšanās, spontānā runāšana,
  • komunikācija darbā, efektīva pārdošanas komunikācija, attālinātā pārdošana, efektīvas prezentācijas izveide
  • līderības pamati, konfliktu risināšana

Kā arī personīgās motivācijas un efektivitātes tēmas: Mentālā higiēna, pašmotivācija, iedvesma, prioritizēšana, stresa vadība

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Valodas: angļu, krievu, latviešu.