Pieredze: biznesa datu vākšanas, sistematizācijas, analīzes, kā arī to interpretācijas eksperts kopš 2008. gada. BigData  profesionālis. Strādājis uzņēmumos Nordea Banka, Statoil Fuel and Retail, Swedbank.  Šobrīd ir atbildīgs par biznesa analītiku uzņēmumā 4Finance. Eksperts šādās jomās -  biznesa datu iegūšana, analīze un to kombinēšana ar mērķi izveidot precīzāku priekšstatu par esošo situāciju, uz kā pamata sagatavot priekšlikumus optimālā lēmuma pieņemšanai. Izstrādājis un vadījis vairākus seminārus par Excel izmantošanu biznesa datu apkopošanai, analīzei, sistematizācijai, kā arī par CRM filozofiju un tehnisko pielietojumu.  

Izglītība: 2016. gadā ieguvis MBA grādu Rīgas Biznesa Skolā, bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (BA Turība). Regulāri apmeklē profesionālus seminārus. Papildus biznesa un finanšu zināšanām, analītiskiem rīkiem un programmām, aktīvi apgūst pieaugušo mācīšanas metodes.