Pieredze: eksperts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) nozarē un izglītības tehnoloģijās. No 2009. gada vada tehnoloģiju uzņēmumu Lielvārds IT, nodrošinot izglītības tehnoloģiju risinājumus mācību procesa produktivitātes un interaktivitātes paaugstināšanai. Līdzdarbojies Latvijas izglītības procesu digitalizēšanā, tostarp mācību satura digitalizācijā un metožu efektivitātes uzlabošanā. No 2014. gada vada pedagogu profesionālās pilnveides centru “Lielvārds Kompetences centrs”, kurā izstrādājis virkni mācību programmu izglītības procesu digitālizācijai, tehnoloģiju izmantošanai mācību procesa un ikdienas produktivitātes paaugstināšanā.

 

Plaša pieredze digitālo tehnoloģiju izmantošanā personīgās produktivitātes paaugstināšanai. Aktīvi līdzdarbojas nozares sabiedriskajās organizācijās un ir valdes loceklis “Izglītības tehnoloģiju asociācijā”. Uzstājies dažāda mēroga izglītības tehnoloģiju forumos un konferencēs.

 

Izglītība: Bakalaura grāds inženierzinātnēs ar specializāciju elektronikā. Šobrīd studē SSE Riga Executive MBA (kopš 2017. gada).  Regulāri piedalās starptautiska mēroga semināros, konferencēs, un attīstības treniņos.