VADĪTĀJIEM, KAS JAU DAUDZ BIZNESĀ SASNIEGUŠI!

Izvērtē savu dalību 20 dienu profesionālās pilnveides programmā augstākā līmeņa vadītājiem

un iegūsti jaunākās biznesa un darbinieku vadīšanas pieejas, iespēju izvērtēt nākamos virzienus biznesā,

pievērsties savas personības attīstībai, stratēģisku skatu biznesā un līdzīgi domājošo kompāniju.

 

 

 

IEPLĀNO LAIKU SAVAI ATTĪSTĪBAI

Nākamās grupas sākums:

 

2023. gada pavasarī 

IEPAZĪSTI PROGRAMMAS MODUĻUS

3 galvenie vadītāja fokusi — 13 moduļi — 6 mēnešu garumā

Mācību dienas norisinās 1-3 reizes mēnesī, ar iespēju izmēģināt praksē apgūto mācību starplaikos.

Netiekot uz kādu no moduļiem - to ir iespēja apgūt ar nākamo grupu.

Paralēli iegūstat pieeju digitālajiem mācību materiāliem e-vidē un ekskluzīvai whats-app grupai.

Dalībnieku skaits, lai nodrošinātu individuālu pieeju = 10-14 vadītāji 

 

 


 

Kas "lācītim" vēderā jeb virzieni, kas noderēs biznesā:

UZŅĒMUMA VADĪBAS TĒMAS:

Ekonomika, tehnoloģijas, bizness

Vada: TATJANA VOLKOVA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi - izpratne  par uzņēmumu darbības vidi, tehnoloģiskās vides pārmaiņām un tās ietekmi uz ekonomikas globālajām attīstības tendencēm, kā arī uz uzņēmumu vadīšanu.

Saturs:

Uzņēmumu vadīšanas mērķi un izaicinājumi strauji mainīgās vides apstākļos:

 • Uzņēmumu konkurētspēja, tās līmeņi un to virzošie spēki
 • Iekšējās un ārējās vides ietekmējošie faktori, to pārmaiņas un nozīme uzņēmuma darbībā
 • Ģeopolitiskā nestabilitāte, ekonomikas un industrijas cikli un to ietekme uz uzņēmumu vadīšanu

Jaunākās tehnoloģijas un to ietekme uz ekonomikas attīstību un uzņēmumu darbību:

 • Oneweb projekts
 • Asteroīdu izstrādes projekts
 • Tīrās enerģijas projekts
 • 3D, 4D un bioprintēšana
 • Paplašinātā realitāte
 • Pašvadāmās mašīnas
 • Gudrie roboti
 • Lielo datu laikmets
 • 4. industriālā revolūcija
 • Lietu internets, u.c.).

Ekonomikas strukturālās pārmaiņas un to virzošie spēki.

Ekonomikas attīstības līmeņi un to ietekmējošie faktori:

 • Resursu virzītā ekonomika
 • Produktivitātes virzītā ekonomika
 • Inovāciju ekonomika
 • Radošums kā inovāciju avots
 • Radošā ekonomikas un radošās industrijas un to nozīme ekonomikas attīstībā

Uzņēmumu vadīšanas jaunākās pieejas vides pārmaiņu ietekmē.

Biežāk lietoto jēdzienu izpratnes maiņa. Uzņēmumu vadīšanas attīstības tendences un pieejas; vides pārmaiņu ietekmē.

Jaunākās pieejas uzņēmumu vadīšanā: dizaina domāšana, radošā domāšana, stratēģiskā domāšana, u.c.

Diskusijas grupās par biznesa vadīšanas izaicinājumiem un praksi strauji mainīgās vides apstākļos, grupu prezentācijas.

Inovāciju vadība

Vada: INESE SUIJA-MARKOVA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izpratne par inovācijas jēdzienu
 • Zināšanas par inovācijas struktūru un sistēmisku pieeju inovācijas procesam
 • Veicināta inovatīva domāšana un prasme noteikt inovācijas pakāpi savā organizācijā
 • Izpratne par inovāciju kā par vienkāršu, sistemātisku un perspektīvu procesu
 • Zināšanas par Blue Ocean stratēģiju - jaunu biznesa domāšanas konceptu

 Saturs:

Inovāciju jēdziens

 • Inovāciju definīcijas izstrādāšana grupās

Inovācijas priekšnosacījumi un septiņi „avoti”; kā tie var iespaidot  uzņēmuma turpmāko darbību

 • Organizācijas īpašības, kas veicina vai (nogalina) jaunas idejas, inovācijas
 • Uzņēmuma vai nozares iekšējie avoti
 • Uz āru vērstās inovācijas

Strukturēta un sistemātiska pieeja inovācijām; inovāciju saikne ar uzņēmuma biznesa darbībām

 • Neveiksmju analīze
 • Inovācijas radīšanas pamatprincipi (ko darīt un ko nedarīt)

Radošums, radošā domāšana un cilvēku smadzeņu darbība

 • Radošums un radošā domāšana
 • Radošuma veidi
 • Kādi elementi veido radošumu

Inovatīvu ideju ģenerēšanas un vērtēšanas taktikas

 • Alternatīvu ģenerēšana
 • Pieņēmumu izaicināšana
 • Nejaušais vārds
 • Analoģiskā spriešana
 • Slepkavu kolēģija
 • Negatīvā prāta vētra
 • NABC metode

Finanšu vadība uzņēmuma vērtības palielināšanai

Vada: RAIMONDS LIEKSNIS

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Nostiprinās zināšanas par uzņēmuma finansiālās situācijas novērtēšanu.
 • Attīstīs izpratni par uzņēmuma finanšu plānošanu, veidot iemaņas finanšu plāna izstrādei un realizācijai.
 • Sekmēs zināšanas par uzņēmuma vērtības noteikšanas metodēm un iemaņas to pielietošanā.
 • Sniegs ieskatu specifiskos, kursa dalībniekiem aktuālos finanšu vadības un vadības grāmatvedības jautājumos.
 • Pilnveidos prasmes pieņemt pamatotus investīciju lēmumus.
 • Pilnveidos prasmes plānot personīgās finanses.

Saturs:

Uzņēmuma finansiālās situācijas novērtēšana

 • Likviditāte
 • Ilgtermiņa maksātspēja
 • Darbības efektivitāte
 • Rentabilitāte
  • 2 situāciju analīzes

Uzņēmuma finanšu plāna izstrāde, uzņēmuma vērtēšana

 • Finanšu plānošanas metodes
 • Vērtēšanas metodes (diskontētā naudas plūsma, salīdzināšana)
  • 2 situāciju analīzes

Aktuāli finanšu vadības un vadības grāmatvedības jautājumi (pēc dalībnieku izvēles) - diskusija

 • Apgrozāmo līdzekļu vadība
 • Pašizmaksas kalkulācija
 • Uzņēmumu iegāde un apvienošanās
 • Uzņēmumu sanācija un maksātnespēja

Praktiskais darbs uzņēmuma finanšu situācijas novērtēšanā

 • Uzņēmuma finanšu pārskatu analīze pēc modeļa (darbs pie datora), pa pāriem

Personīgo finanšu vadība - vieslektore

 • Investīciju portfeļu veidošana un pārvalde
 • Investīciju alternatīvas – akcijas, obligācijas, naudas tirgus, nekustāmais īpašums
 • Personīgā finanšu plāna izstrādes pamati, pensiju plānošana.

Stratēģija no plāna līdz realizācijai

Vada: JĀNIS CAUNE

Apjoms: 2 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izpratne par labu vadības praksi un uzņēmuma pārvaldības metodēm, kas nodrošina veiksmīgu uzņēmuma darbību ikdienā un stratēģijas īstenošanu
 • Praktiski izmēģināts rīku un metožu pielietojums, balstoties uz situācijām, kas raksturīgas uzņēmumiem dažādās darbības jomās un attīstības fāzēs
 • Praktiskas idejas, kas iegūtas, analizējot situācijas no dalībnieku pārstāvētajiem uzņēmumiem un citām kompānijām

Saturs:

Stratēģijas un mērķu formulēšana

 • Līdzsvarotās vadības karte metode un princips
 • Uzņēmuma stratēģisko mērķu kartes izveidošana
 • Mērķu formulēšanas, kaskadēšanas un pārskata process

Uzņēmuma darbības uzraudzība un darbības pārskats

 • Vadības grupas loma un vadības grupas sekretārs
 • Kontrole, deleģēšana un lēmumu pieņemšana
 • Dažādi vadības stili

Motivācijas sistēma un mērķu izpildes pārskats

 • Mērķu un prēmiju shēmas formulēšana, izmantojot stratēģisko mērķu karti
 • Izmaiņas mērķos un budžetā, atbilstoši pārskata rezultātam

Uzņēmuma efektīva darbība

 • Toyotas „Lean production” principi
 • Steidzamo un svarīgo darbu „Bermudu trīsstūris”
 • Galvenie darbības rādītāji un vadības atskaites

Vērtību ķēde un procesu pieeja uzņēmuma vadībai

 • Vērtību ķēdes princips
 • Procesu pieeja uzņēmuma darba organizācijā
 • Procesa līguma sastādīšana

 Biznesa koncepcija un stratēģijas pārskats

 • Garija Hamela biznesa koncepcijas inovācijas pieeja
 • Uzņēmuma robežu nospraušana – izmaiņas darbības modelī un partneru/piegādātāju ķēdē
 • Uzņēmuma stratēģijas pārskata vadības grupā, moderatora loma

 Kopsavilkums

Pārskats par apgūto un tā pielietojumu, individuālā plāna sastādīšana

Praktiskais mārketings

Vada: ERVĪNS BUTKEVIČS

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieki iegūs atbildes uz jautājumiem:

 • Kāda stratēģija palīdz piesaistīt jaunus pircējus?
 • Kas motivē klientus pirkt un kā to izmantot?
 • Kā pārdot risinājumus ar lielāku cenu/vērtību?
 • Kā stiprināt klientu lojalitāti uzņēmumam?
 • Kā iedarbināt pārdošanu internetā, veidojot labu saturu?
 • Kādas nepilnības (problēmas) ir uzņēmuma mājaslapai?
 • 30 praktiskas idejas un to pielietojuma piemērus.

Saturs:

Mārketinga stratēģija un darba efektivitātes novērtēšana

 • Mārketinga Stratēģija - The Big Picture
 • Potenciālo pircēju apjoms un konkurence
 • STP (segmentēšana, mērķauditorija, pozicionēšana)
 • Atdeves mērīšana mārketinga aktivitātēm


33 un ½ iespējas pārdot vairāk (I daļa)

 • Gatavība iespēju paplašināšanai
 • FoMO izmantošana
 • Ticības (piederības) sajūtu kopšana
 • Iemīlēšanās tajā, ko dari
 • Ierobežotai izvēlei ir priekšrocība
 • Biežāks kontakts ar klientiem
 • «Augstāks mērķis» motivē spēcīgāk
 • Stāsts paliek atmiņā labāk
 • Jo īsāks attālums līdz precei, jo labāk
 • Progresa sajūtas izmantošana
 • «Tas ir JAUNS» darbojas
 • Līdzdalības spēks
 • Negaidīti

Prāta vētra- grupu darbs: Līdzdalības sajūtu ģenerēšanai mērķauditorijā

 • Izmēģināt Bez Maksas (IBM)
 • Komplimenti
 • Kā revidēt sava produkta USP
 • Atšķirības veidošana piedāvājumam

4A princips, ieskats pirkšanas motivācijā

 • Palīdzēt atrast attaisnojumu pirkumam
 • Dot iespēju «pārliecināties pašiem»
 • Priekšrocības parādīt spēcīgi (bezkaunīgi)
 • Piedzīvojuma radīšana


Pirkšanas motivācijas idejas- praktisks darbs

Kā var pielietot to, par ko runājām pirmajā dienā

 • Pieredzes apmaiņa, dalībnieku stāsti un atziņas
 • Īsa pirmās dienas satura retrospekcija


33 un ½ iespējas pārdot vairāk (II daļa)

 • B2B komunikācijas saturs
 • Customer Service Manual- sistēmpieejas veidošana
 • Kā izsist pārdevējus no šībrīža līdzsvara


Praktiskais darbs individuāli – komunikācijas satura ideju ģenerēšana

 • Value Stream Mapping – klientu apkalpošanas vizualizācijas rīks!
 • Standartu paaugstināšana, jeb pionieru vienība
 • Tā lai pārdot viegli
 • Praktiskais grupu darbs mājaslapu vēstījuma viegluma/smaguma analīzē 
 • Darbs ar klientu datubāzi
 • Ārējo kvalitātes apliecinājumu izmantošana
 • Neliels deficīts – tas ir labi!
 • B2B klientu interešu veidi
 • Ieguldījumi attiecību depozītā
 • Partizānu mārketinga paņēmieni - Tehmend gadījuma stāsts, tā analīze grupās

Papildus idejas

 • Cenu ceļam un pērk vēl vairāk
 • Šis produkts tagad ir citāds!
 • Tagad tas kļūst par “pirmās nepieciešamības” preci/pakalpojumu

DARBINIEKU VADĪŠANAS TĒMAS

Izaicinājumi Personāla vadībā

Vada: SANDRA LĀCE

Apjoms: 3 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Prasmes identificēt darbinieku individuālās spējas;
 • Prasmes izstrādāt darbinieku individuālajām vajadzībām atbilstošas attīstības un motivācijas sistēmas;
 • Idejas darbinieku motivācijai, kas ļauj ikdienā veicināt viņu lojalitāti un attīstību uzņēmumā

Saturs:

21.gadsimta darba vide – ar ko mums jārēķinās?

Īpaši nozīmīgu darbinieku – talantu jeb augsta potenciāla darbinieku – loma uzņēmumā:

 • Darbinieku individuālo spēju noteikšana
 • Augsta potenciāla darbinieku jeb talantu identificēšana
 • Augsta potenciāla/talantīgo darbinieku attīstības plānošana
 • Pieredzes stāstu analīze

Talantu jeb augsta potenciāla darbinieku piesaiste uzņēmumam:

 • Laba vadīšanas un organizācijas pārvaldības prakse
 • Darba devēja tēls

Dažādības (diversity) vadīšana komandā:

 • Dažādība komandā, tās apzināta veidošana un vadīšana, izaicinājumi un ieguvumi
 • Vadītāja profesionālās un personības kompetences, lai vadītu patiesu dažādību komandā
 • Pieredzes stāstu analīze

Darbinieku vadīšana «attālināti»:

 • Izaicinājumi, kas saistīti ar organizācijas struktūru, kurās vadītājs un komanda atrodas dažādās vietās, piem., «matricas» tipa organizācijas
 • Darbinieku vadīšanas principi, ja vadītājs un komanda ikdienā atrodas fiziski attālināti viens no otra
 • Vadītāja kompetences, vadot “attālinātas” komandas
 • Darbinieku kompetences, strādājot “attālināti” no vadītāja
 • Pieredzes stāstu analīze

Jaunākās tendences un profesionāļu diskusijas par 21.gadsimta izaicinājumiem darbinieku vadīšanā.

Ātri mainīga, nenoteikta, kompleksa un neskaidra biznesa vide (VUCA - volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity):

 • Ko tas nozīmē darbinieku atlasē, šodienas tendences darbinieku meklēšanā un piesaistīšanā
 • Kā veidot darbinieku motivāciju un emocionālo iesaisti
 • Kādas darbinieku kompetences tas pieprasa un kā veidot darbinieku attīstību
 • Darbinieku snieguma attīstības vadīšana – tendences un izaicinājumi
 • Pieredzes stāstu analīze

Līderis, kuram seko

Vada: BAIBA ZŪZENA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izpratne par jautājumiem, kurus vienmēr jāpatur vadītāja ciešā redzeslokā, jo īpaši, ja viņš vai viņa pretendē uz līdera titulu
 • Ieskats veiksmīgas vadības komandas veidošanas pamatprincipos
 • Izpratne par mērķtiecīgi veidotas talantīgo darbinieku piesaistīšanas un noturēšanas nozīmi uzņēmumā

Saturs:

Komandas nozīme uzņēmuma vadībā

 • Vai komanda patiešām ir nepieciešama?
 • Kā izveidot rezultatīvu komandu?
 • Case analīze

Dažādi līderu tipi

 • Īss ieskats teorijā par dažādiem līderu tipiem
 • Līderu kompetenču apskats

Talantu attīstība un noturēšana uzņēmumā

 • Talantu loma uzņēmumā
 • Kā piesaistīt un noturēt talantus
 • Motivācijas veidi un principi

Deleģēšana – kā? Kad? Kam?

 • Deleģēšanas process
 • Atsekošana
 • Pēcteču attīstības un darbinieku individuālā novērtēšana

Grūto saskarsmes situāciju risināšana

Vada: AGRIS GRAVA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Spēja orientēties profesionālās saskarsmes grūtību rašanās cēloņos
 • Prasme noteikt „dabas dotās” un iemācītās attieksmes un rīcības taktikas, izvērtēt to pielietošanas efektivitāti
 • Apgūtas prasmes un iemaņas specifisku situāciju risināšanai
 • Prasme pārvērst nepatīkamu stresu un nedrošību izraisošas situācijas interesantā izklaidē
 • Prasme analizēt saskarsmes situācijas
 • Pilnveidotas prasmes darbam ar sociāli nepieņemamas uzvedības klientiem un kolēģiem

Saturs:

„Grūto” cilvēku klasifikācija.

 • „Grūtie” cilvēki
 • Manas grūtības darbā ar šiem cilvēkiem

Neadekvātas, sociāli nepieņemamas uzvedības mērķi un motīvi.

 • Ko vēlas cilvēks saņemt no pasaules ar šādu uzvedību
 • Paustie mērķi un neapzinātie motīvi

Rīcības taktikas kolēģa/klienta uzvedības maiņai

 • Sapratnes nodrošināšana, rīcības formas un metodes partnera attieksmes un uzvedības maiņai

 Apzināta un neapzināta manipulācija, tās rašanās cēloņi, ietekmes veidi un novēršanas metodes

 • Dzirdu, ko gribu
 • Apvainojos, par ko gribu
 • Aizvainoju, bet to nepamanu
 • Šantāža. To veidi, iedarbības mērķi un algoritms. Aizsardzības taktikas

Konflikti

 • Konfliktu veidi un būtība
 • Konfliktu risināšanas taktikas, to izmantošanas mērķi un uzdevumi
 • Konfliktregulējoša saskarsme

SEVIS ATTĪSTĪŠANAS TĒMAS

Domāšanas ilūzijas un ekonomiskā uzvedība

Vada: IVARS AUSTERS

Apjoms: 1. diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Prasme identificēt ikdienā grūti pamanāmās domāšanas ilūzijas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ekonomisko lēmumu pieņemšanas kvalitāti
 • Spēja pamanīt domāšanas un spriešanas ilūzijas, kā arī pēc iespējas no tām izvairīties

Saturs:

Iluzorā korelācija

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence saskatīt sakarības (korelācijas) tur, kur patiesībā tās nav
 • Kā tas ietekmē ekonomiskas dabas lēmumus un kā izvairīties no šīs ilūzijas

Kontroles ilūzija

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence kontrolēt savas dzīves notikumus un pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi spēj ietekmēt notiekošo
 • Kā tas ietekmē ekonomiskas dabas darbības un kā izvairīties no šīs ilūzijas

Apstiprināšanas kļūda

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence informāciju meklēt un atcerēties tādā veidā, kas apstiprina pieņēmumus vai hipotēzes
 • Kā tas ietekmē lēmumus ekonomikā un kā no šīs kļūdas izvairīties

Nepamatota paļāvība uz saviem secinājumiem

 • Kāpēc cilvēki pārvērtē savu prognožu piepildīšanās iespējamību un kā tikt galā ar šiem maldiem

Atpakaļskata neobjektivitāte

 • Kā pamanīt un mazināt cilvēku tendenci pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi pirms notikuma spēja paredzēt notikumu gaitu, virzību un rezultātu („es jau sen to zināju” efekts)

Publiskā komunikācija un mediju treniņš

Vada: INA BALAMOVSKA

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Uzlabotas publiskās argumentācijas un prezentācijas prasmes
 • Apgūtas iemaņas, kā veidot vēstījumu medijiem – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu
 • Izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt
 • Pilnveidotas prasmes pārliecinoši atbildēt uz grūtiem jautājumiem
 • Ieteikumi intervijām no profesionāla TV žurnālista

Mediju un publiskās komunikācijas loma organizācijas tēla veidošanā

 • Organizācijas tēla apzināta veidošana
 • Spēles noteikumi ar medijiem

Pārliecināta un efektīva intervija

 • Vēstījums – viegli uztverams un aktuāls
 • Kā sagatavoties intervijai
 • Ieteikumi, ja negaidīti jāuzstājas

Individuālais tēls kā komunikatīvais faktors

 • Kā sasniegt verbālās un ķermeņa valodas atbilstību
 • Balss īpašā nozīme intervijās

Intervija – videotreniņš

 • Individuālas intervijas ar žurnālistu
 • Videotreniņa analīze, ieteikumi
 • Kā kontrolēt uztraukumu intervijas laikā

Kā atbildēt uz grūtiem un provokatīviem jautājumiem

 • Kas ir grūti jautājumi? Kā precizēt jautājumus
 • Kā atbildēt – īsi, argumentēti, pozitīvi
 • Iebildumu pārvarēšana

Ziņojuma sagatavošana medijiem

 • Preses relīzes rakstīšanas pamatprincipi
 • Zibenīgas atbildes taktika

Neformāla saruna kā lietišķas komunikācijas daļa

 • Prasme izmantot neformālu sarunu vidi uzņēmumā
 • Ieteikumi, kā vairot kontaktus un radīt uzticamību

Personības attīstība

Vada: AGRIS GRAVA

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Savas pašvērtības nostiprināšana un drosmes palielināšana
 • Prasme izmantot savu radošo potenciālu
 • Izpratne par naivismu un stūrgalvību, to mazināšanas iespējām
 • Savas emocionālās stabilitātes un domāšanas pilnveidošana

Saturs:

Psiholoģiskās spēles, ko spēlē cilvēki

 • Upuri
 • Cietēji
 • Nelaimes „čupas”
 • Cīkstoņi

 Emocionālās inteliģences un pašrealizācijas attiecības

 • IQ un EQ attiecības
 • Mans EQ
 • Emociju apzināšana un vadīšana

 Kā padarām sevi nelaimīgus ar pašu rokām

 • Mans paštēls
 • Realitāte un sapņi

 Kritiskā domāšana un tās izmantošana profesionālā izaugsmē

 • Domāšanas līmeņi
 • Kā domāju Es un vai tas man noder
 • Kā apmācīt citus, lai viņi viegli saprot sarežģīto
 • Parunu un tautas vēstījumu analīze

Veselība kā neatkarība: Apzināta ēšana

Vada: Inese Millere

Zinātniski pamatotas un praktiskas veselīgas ēšanas un dzīvesveida paradumu veidošanas metodes, kas:

 • balstītas neirobioloģijā un jaunākajos neirozinātniskajos atklājumos,
 • palīdz attīstīt apzinātību (uzmanību/vērīgumu),
 • izdarīt prasmīgas uztura un dzīvesveida izvēles savas veselības un produktivitātes veicināšanai,
 • palīdz un iedvesmo uzņemties atbildību par savu veselību, labsajūtu pašaprūpes lēmumiem,
 • fokusējas uz ilgtermiņa dzīvesveida pārmaiņām, kas ir kritiskas vadītāju veselībai un labsajūtai.

 

Programma:

 • Neirobioloģijā balstīta izpratne par ēšanas paradumu veidošanos:
 • Kāpēc nepietiek ar gribasspēku un kā veidojas neirālie savienojumi mūsu smadzenēs, kuri nosaka neapzinātas ēšanas ieradumus
 • Kāpēc aizliegumi un diētas “nestrādā”
 • Kādas ir neapzinātas ēšanas sekas
 • Apzināta ēšana: teorija, zinātniskie pamatojumi, praktiskais pielietojums:
 • Kā atšķirt fizisku un emocionālu izsalkumu
 • Kā atpazīt un risināt ne-izsalkuma pārēšanās izraisītājus bez ēdiena
 • Apzinātībā balstīta ēšana kā spēcīgs un universāls risinājums neveselīga dzīvesveida kompleksajai problēmai
 • Zinātniski pamatotas un praktiskas veselīgas ēšanas un dzīvesveida paradumu veidošanas metodes:
 • Kā ēst optimālai apmierinātībai un sātam
 • Kā ēst iemīļotos našķus, nepārēdoties un bez vainas sajūtas
 • Kas ir trīs kļūdas, ko pieļaujam, mainot ēšanas ieradumus

Veselība kā neatkarība: Ergonomiska un aktīva darba vide

 

Vada: Mareks Osovskis 

 • Veselīga darba vide:
 • Ergonomiska darba vide un darba galds
 • Pareizas stājas un darba pozas nozīme veselības un darbaspēju saglabāšanai
 • Veselīgā darba režīma jēdziens
 • Darbspēju ekonomija un atjaunošana
 • Vingrinājumi darba apstākļos un ikdienā
 • Fiziskās aktivitātes:
 • Papildus fizisko aktivitāšu nepieciešamība un apjoms
 • Kā pareizi uzsākt fiziskās aktivitātes, lai netraumētos
 • Uzturs un fiziskās aktivitātes

 

 

 

 

KAM PIEMĒROTAS MĀCĪBAS?

Programma ir domāta  pieredzējušiem uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem, kuru atbildībā ir stratēģisko lēmumu pieņemšana un kas ir ieguvuši teorētiskās zināšanas vadības zinību pamatos (apjoma un satura ziņā līdzvērtīgi KIC Biznesa Klases programmas saturam vai augstskolu vadītprasmju pamatu programmām).

 

 

 

 

IEPAZĪSTI PASNIEDZĒJU KOMANDU

Mūsu eksperti ir atzīti praktiķi un harizmātiskas personības, kuru spēj atraktīvi nodot savu vērtīgo pieredzi un zināšanas.

Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

Klientu atsauksmes

Aivars Aksenoks (CSDD, Valdes loceklis)

Biznesa Meistarklases lielākais ieguvums ir koncentrētā veidā iegūtas jaunas zināšanas vadītājam svarīgās jomās - personāla vadībā, finanšu vadībā. Tomēr galvenais - mācības veicinājušas paskatīšanos uz savu darbu un savu uzņēmumu citā plāksnē, rosinājušas pārmaiņas.

Tēmas ir aktuālas jebkuram augstākā līmeņa vadītājam - uzņēmuma stratēģija, finanšu vadība, personāla vadības moduļi.

Tieši dažādu pasniedzēju piesaiste mācības padara profesionālākas, interesantākas un uz personīgo pieredzi balstītas. Lai gan sākotnēji šķita, ka programmas garumu ir salīdzinoši grūti savienot ar aktīvu vadošu darbu, bet toties tas bija ļoti efektīvi.

Laba organizācija, kvalitatīvas mācības, personiska attieksme!

 

 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 5490 + PVN.

Laba biznesa izglītība ir ierobežota, pietiekoši dārga un ar ilgtermiņa efektu. 

Cenā iekļauts:

 • dalība mācībās
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
 • iespēja iegūt valsts parauga profesionālās pilnveides izglītības apliecību – „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana.” (programma ir LR IZM licencēta un akreditēta)
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • pusdienas un kafijas pauzes (klātienes mācībās) vai KIC našķu paciņa (attālinātajās grupās)
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

 

Mūsu kvalitātes garantija

Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Pieteikšanās šeit:

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot vienu mācību grupu 10 - 14 vadītāju sastāvā.

 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos.

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt:

 

   

 

 

KIC ilgtermiņa programmas jau kļuvušas par kvalitātes zīmi domājošiem vadītājiem. Aicinām sekot līdzi laikam un pievienot šo izglītību savā profilā profesionāļu tīklā LinkedIn šeit.

 • Lauciņā School/skola ievadiet Komercizglītības centrs (sākot rakstīt, tas parādīsies automātiski, klikšķiniet),
 • Lauciņā Degree/izglītības līmenis rakstiet pie mums pabeigtās programmas nosaukumu: Biznesa Meistarklase
 • Lauciņā Field of study/studiju joma rakstiet Biznesa vadība/Business management
 • Ievadiet mācību gadu un, ja vēlaties linku uz programmu KIC mājaslapā un klikšķiniet saglabāt/save.