Mērķauditorija:

 • Uzņēmumu vadītāji un īpašnieki
 • Struktūrvienību un komandu vadītāji
 • Personāla vadītāji
 • Cilvēki, kam ikdienā ir svarīgi izprast personības struktūru atšķirības, lai veiksmīgi saprastos, sadarbotos, vadītu un pārdotu.

 

Ieguvumi no treniņa:

 • Izpratne par to, kā atšķirības smadzeņu biostruktūrā ietekmē darbinieku, vadītāju, klientu rīcību, uztveri, domāšanas veidu, lēmumu pieņemšanu un iespēja to pielietot ikdienā - vadībā, pārdošanā, mārketingā.
 • Veidi, kā noteikt personību smadzeņu bio-struktūru un tās profesionālo kompetenču potenciālu un limitus.
 • Kā izmantot visu potenciālu un ērtāk un ātrāk sasniegt rezultātu, zinot vadītāja un kolēģu biostruktūru.
 • Zināšanas par komandas motivāciju un ģenētiku - ko komandā varam manīt un ko ietekmēt nevaram.
 • Savas smadzeņu biostruktūras noteikšana un testa izpilde.

 

PROGRAMMA

1.diena: IZPRAST SEVI

 • Kā veidojas personība – kas nosaka tās attīstību, neirozinātnes atklājumi.
 • Smadzeņu lēmumu pieņemšanas centri un smadzeņu darbības sistēma.
 • Savu smadzeņu bio-struktūras analīze un savas Structogramas noteikšana.
 • Personīgās bio-struktūras izpratne:
  o Attiecības ar apkārtējiem
  o Orientēšanās laikā, laika vadības lamatas
  o Domāšanas un darbošanās veids
  o Veiksmes faktori
  o Tipiska uzvedība konfliktsituācijās – un kā mēs varam ar to tikt galā
  o Pārmaiņu pieņemšana un jaunu lietu apguve
 • Vingrinājums: Dažādu bio-struktūru individuālās iespējas un riski.
 • Darbs pie sava individuālā potenciāla izmantošanas un limitu kompensēšanas.
 • Noslēguma video vingrinājums: par dažādu personību atšķirībām.

2.diena: IZPRAST CITUS UN SADARBOTIES

 • Objektīvā vs subjektīvā cilvēku izpratne, aizspriedumi. Kāpēc vieni cilvēki mums šķiet simpātiski, bet citi nē?
 • Priekšrocības darbā, pateicoties labām cilvēka dabas zināšanām.
 • STRUCTOGRAM® zināšanu apskats no 1. moduļa.
 • Individuālo aizspriedumu atpazīšana saskarsmē.
 • Triogram metode personību nolasīšanai. Citu cilvēku īpašību un "signālu" lasīšana un pareiza to interpretācija.
 • Citu personību attiecību veidošana, uztvere, domāšana, darbošanās un lēmumu pieņemšana.
 • Kā darbojas laba partnerība un kādu lomu tajā spēlē mūsu individuālā bio-struktūra?
 • Starppersonu vilšanās cēlonis un viedokļu cīņas – ko mēs varam darīt lietas labā, lai to apietu.
 • Dažādu personu atšķirīgā motivācija. Kā darbojas smadzeņu motivācija.
 • Vingrinājums: Ko drīkst un ko nedrīkst, saskaroties ar dažādām personībām.
 • Komandas vizuālās kartes izveide, komandas bio-struktūras iespējas un draudi.

 

Mācību metodes un process

Intensīvs kurss ar informācijas blokiem, diskusijām, situāciju/ video analīzi, pieredzes apmaiņu un testu, izmantojot Structogram® grāmatu, lai noteiktu savu smadzeņu biostruktūru.

Dalībnieki mācību laikā saņem divas oficiālās Structogram® grāmatas (vai tulkojiumus latviešu vai krievu valodā):

 • STRUCTOGRAM® Training System 1: Key to Self-knowledge
 • TRIOGRAM® Trainings-System 2: Key to Understanding Others

 

Kāpēc pieteikties?

 • Šis ir unikāls un praksē uzņēmumos pārbaudīts veids, kā izprast un reaģēt un cilvēku atsķirīgo uztveri lēmumu pieņemšanā un ikdienas saskarsmē.
 • Ja jūsu biznesā ir svarīgi efektīvi pārvaldīt procesus un komuncēt, kā arī rīkoties atbilstoši darbinieku un klientu individuālām vajadzībām  - šajā treniņā sniegtā Structogram® sistēma iedos konkrētu virzienu un ikdienas instrumentu vadītājam un komandai rezultāta sasniegšanai.

 

Kā vadītāji vērtē Structogram kā metodi?

 • Viegli uztverams un pielietojams rīks. 
 • Uzskatu, ka jebkurā uzņēmumā šī metode būtu noderīga
 • Lietderīgi visu līmeņu vadītājiem, ideāli, ja sāk ar augstāko vadību
 • Noteikti noderīgs, lai panāktu rezultātu
 • Līdzīgs Socionikai, Eneagrammai, bet manuprāt uzņēmumā vieglāk izmantojam.

Atsauksmes no treniņiem:

 • Ērta sistēma, lai saprastu un pilnveidotu attiecības ar klientiem, partneriem, kolēģiem.
 • Ātri redzams rezultāts. Mans vērtējums no 10-10!
 • Interesanta metode cilvēku dažādības pamatošanai, krāsu apraksti atbilst reālajai situācijai.
 • Dziļāka izpratne, kādēļ izturos un veidoju sadarbību tā, kā veidoju.                             
 • Izprast, necīnīties ar sevi. Izprast cilvēku rīcību, varēšu novirzīt cilvēkus pareizajās vietās (darbā).
 • Sapratu metodiku, zinu, kā to pielietot.                                         
 • Jauna, interesanta metode darbinieku novērtēšanā.
 • Ieguvu skaidrojumu dažādām cilvēku izpausmēm. Uzzināju atkal kaut ko jaunu par sevi.
 • Treniņš bija aizraujošs un viegli saprotams.
 • Līdzeklis cilvēka tipa noteikšanai 
 • Pasniedzējs - cilvēks savā vietā!                                             
 • Saņēmu to, ko gaidīju, un man patīk metode.                                                 
 • Sapratu savas attīstības vajadzības (limitus). Nešaustīšu sevi tik ļoti vairs par to. Jo zinu, ka īsti mainīt to nevaru. :)                      
 • Interesants skatījums uz cilvēka izpratni un rīcību.
 • Perfekta laika sadale un kontrole. Padomāts par sīkumiem.  

Vēlaties organizēt mācības Jūsu komandai?

Šajā tēmā iespējams radīt jaunu risinājumu,  pieskaņojot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

 

Norises laiks

13. un 20. maijā (09:00 - 17:00) Klātienē

Cena

559.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 13.aprīlim un saņem agrā plānotāja - 10% atlaidi. Iekļautas 2 grāmatas