Ieguvumi no treniņa:

 • Izpratne par to, kā atšķirības smadzeņu biostruktūrā ietekmē darbinieku, vadītāju, klientu rīcību, uztveri, domāšanas veidu, lēmumu pieņemšanu un iespēja to pielietot ikdienā - vadībā, pārdošanā, mārketingā.
 • Veidi, kā noteikt personību smadzeņu bio-struktūru un tās profesionālo kompetenču potenciālu un limitus.
 • Kā izmantot visu potenciālu un ērtāk un ātrāk sasniegt rezultātu, zinot vadītāja un kolēģu biostruktūru.
 • Zināšanas par komandas motivāciju un ģenētiku - ko komandā varam manīt un ko ietekmēt nevaram.
 • Savas smadzeņu biostruktūras noteikšana un testa izpilde.

 

PROGRAMMA

                Menedžmenta neiropsiholoģijas bāze:

 • Kā smadzeņu impulsu jomas atklājumu pielieto menedžmenta neiropsiholoģijā;
 • Šveices IBSA institūta personību vadības sistēmas dažādās biznesā jomās;
 • Kas ir personību noteicošie faktori uztverei, rīcībai, darbošanās veidam un lēmumu pieņemšanai;
 • Kā noteikt personību smadzeņu bio-struktūru un tās profesionālo kompetenču potenciālu un limitus;
 • Kāda ir smadzeņu bio-struktūra dažādām paaudzēm (XYZ), to vajadzības pēc vadības.

 

Vadītāja ģenētiskais bio-struktūras potenciāls:

 • Vadītāja personības bio-struktūrai tuvākais vadības stils un tā robežu paplašināšana;
 • Vadības spēju panākumu veidi, kā Tev ērtāk un ātrāk sasniegt rezultātu;
 • Sava līderības koda identificēšana – no stereotipiska līdera uz mana personīgā līdera profilu;
 • Atšķirīgu personību uztvere un sadarbības barjeru pārvarēšana;
 • Sarežģītāko menedžmenta situāciju noteikšana un risinājumi, kā izmantot visu savu potenciālu.

Komandas potenciāla Triogram karte:

 • Komandas bio-struktūras analīze - komandas konfliktu zonu identificēšana, ģenētiskie limiti un potenciāls;
 • Komandas dalībnieku atšķirīgās vajadzības pēc vadības;
 • Komandas personību motivācija smadzeņu bio-struktūrtas līmenī, kas dod labāko rezultātu;
 • Triogram, vienkārši un viegli noteikt komandas dalībnieku spējas – un spēju limitus;
 • Kā ieraudzīt talantu, izmantot tā potenciālu un vadīt tā limitus;
 • Komandas ģenētika: ko Tu komandā vari manīt un ko ietekmēt nevari.

Pārliecinoša un ietekmīga menedžmenta attīšana ar Structogram:

 • Darbs ar personības ģēnētiskais potenciālu, jeb kas notiek personību prātos. Kā prognozēt sagaidāmo rezultātu un noteikt, kuri uzdevumi katram darbiniekam izpildāmi?
 • Kādi ir vadības risinājumi, ja uzdevums nav piemērots darbiniekam, vai darbības blakusefektu vadībai;
 • Structogram motivācija – kas veido uztveres/ motivācijas/ izpratnes barjeras smadzenēs un risinājumi kā tās novērst.
 • Darba uzdevumu pārdošana: kāpēc veidojas pretestība? Idejas pārdošana bez barjerām zemapziņā.
 • Efektīva pārmaiņu un jauninājumu ieviešana, necīnoties.

 

Mācību metodes un process

Intensīvs 2 dienu seminārs ar informācijas blokiem, diskusijām, situāciju analīzi, pieredzes blokiem un testu, izmantojot Structogram grāmatu, lai noteiktu savu smadzeņu biostruktūru.

Dalībnieki mācību laikā saņem divas oficiālās Structogram® grāmatas.

 • STRUCTOGRAM® Training System 1: Key to Self-knowledge
 • TRIOGRAM® Trainings-System 2: Key to Understanding Others

 

Kāpēc pieteikties?

 • Šis ir unikāls un praksē uzņēmumos pārbaudīts veids, kā izprast un reaģēt un cilvēku atsķirīgo uztveri lēmumu pieņemšanā un ikdienas saskarsmē.
 • Ja jūsu biznesā ir svarīgi efektīvi pārvaldīt procesus un komuncēt, kā arī rīkoties atbilstoši darbinieku un klientu individuālām vajadzībām  - šajā treniņā sniegtā Structogram® sistēma iedos konkrētu virzienu un ikdienas instrumentu vadītājam un komandai rezultāta sasniegšanai.
 • Sistēma ir tik vienkārša kā “zils, zaļš, sarkans”, balstīta uz pētījumiem un viegli izmantojama.

 

Kā vadītāji vērtē Structogram kā metodi?

 • Viegli uztverams un pielietojams rīks. Redzu to kā semināra tēmu sava uzņēmuma vadības komandai (ar testu)
 • Uzskatu, ka jebkurā uzņēmumā šī metode būtu noderīga
 • Komplektā ar citiem instrumentiem: "Motivācija 3.0"; "Cilšu teorija"; Adizes pieeju "PAIE" kodu - ļoti labs!
 • Lietderīgi visu līmeņu vadītājiem, ideāli, ja sāk ar augstāko vadību
 • Noteikti noderīgs, lai panāktu rezultātu
 • Līdzīgs Socionikai, Eneagrammai, bet manuprāt uzņēmumā vieglāk izmantojam.

Atsauksmes no iepriekšējajiem treniņiem:

 • Ērta sistēma, lai saprastu un pilnveidotu attiecības ar klientiem, partneriem, kolēģiem.
 • Līdzeklis cilvēka tipa noteikšanai 
 • Ātri redzams rezultāts. Mans vērtējums no 10-10!
 • Interesanta metode cilvēku dažādības pamatošanai, krāsu apraksti atbilst reālajai situācijai.
 • Pasniedzējs - cilvēks savā vietā!
 • Dziļāka izpratne, kādēļ izturos un veidoju sadarbību tā kā veidoju.                                              
 • Izprast, necīnīties ar sevi. Izprast cilvēku rīcību, varēšu novirzīt cilvēkus pareizajās vietās (darbā).
 • Saprast sevi un citus. Laiks padomāt par sevi un citiem.
 • Izprast sevi, saprast, kāpēc rīkojos šādi konkrētās situācijās.                                                      
 • Sapratu metodiku, zinu, kā to pielietot.                                                                                      
 • Jauna, interesanta metode darbinieku novērtēšanā.
 • Viss super!
 • Iegūtās zināšanas un praktiskais pielietojums.
 • Saņēmu to, ko gaidīju, un man patīk metode.                                                 
 • Ieguvu skaidrojumu dažādām cilvēku izpausmēm. Uzzināju atkal kaut ko jaunu par sevi.    
 • Sapratu savas attīstības vajadzības (limitus). Nešaustīšu sevi tik ļoti vairs par to. Jo zinu, ka īsti mainīt to nevaru. :)                                                        
 • Uzzināju par Structogramm treniņa metodi, noskaidroju par sevi un saņēmu izdales materiālu pašizziņai un citu ieinteresēšanai. Zināšanām saredzu praktisko pielietojumu.
 • Interesants skatījums uz cilvēka izpratni un rīcību.
 • Treniņš bija aizraujošs un viegli saprotams.
 • Perfekta laika sadale un kontrole. Padomāts par sīkumiem.
 • Trenera labais sniegums, interesantā tēma, kas netika sarežģīta - samērā vieglā formā pasniegts, labi uztverams.
 • Svarīga ir vieglā gaisotne. Noteikti ir vēl citi cilvēki, kas vēl nezin, bet noteikti gribētu šo metodi izzināt.       

 

Vēlaties organizēt mācības Jūsu komandai?

Šajā tēmā iespējams radīt jaunu risinājumu,  pieskaņojot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

 

*Mācības notiks attālināti, Zoom platformā

Cena

500.00 EUR + PVN
Piesakieties tagad un saņemiet agrā plānotāja - 10% atlaidi.Iekļautas 2 grāmatas