Mērķauditorija

Uzņēmumu iekšējie treneri un instruktori.

 

Programmas mērķis

• Attīstīt dalībnieku pasniegšanas kompetences un pārliecību par sevi kā treneri
• Iedot dalībniekiem praktiskas metodes un instrumentus mācību vadīšanai

 

Dalībnieku ieguvumi no semināra

• Prasme izstrādāt mācību programmu un kursa saturu, ievērojot dalībnieku vajadzības un pieaugušo mācīšanās principus
• Spēja sagatavot efektīvu mācību prezentāciju
• Interaktīvās mācību metodes, kas sekmē pieaugušo mācīšanos

 

Programma

  • Pasniedzēja - trenera kompetences un lomas. Uzdevumi, kas risināmi mācību procesā (diagnostika, mācību process, apziņas maiņa, izaugsme, komandas veidošana utt.)
  • Pieaugušo mācību vajadzību noteikšana, motivēšana pirms un mācību kursu laikā. Kā mācās pieaugušais (dažādas pieejas pieaugušo psiholoģisko, fizioloģisko un garīgo īpatnību ievērošanā mācību laikā)
  • Prezentāciju un diskusiju vadīšana. Informācijas atlase lekcijai. Alternatīvas iespējas lekcijas novadīšanā. Diskusija kā mācību metode, tās nozīme mērķtiecīgā materiāla apspriešanā. Mācību metožu veidi un izmantošana dažādās mācību situācijās
  • Mācību programmu plānošana un izveide. Mācību mērķu noteikšana. Kursa plāns. Pedagoģisko principu ievērošana mācību plānošanā un realizēšanā
  • Mācību novērtēšanas nepieciešamība un izmantošanas iespējas. Dažādu autoru pieejas mācību izvērtēšanā

 

Mācību metodes un process 

Dalībnieki apmācības laikā novērtē savas profesionālās kompetences, nosaka turpmākās attīstības uzdevumus un jau no nodarbību sākuma, izmantojot mācību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gatavo savu mācību programmu.

 

Dalībnieku ieguvumi no iepriekšējiem semināriem

  • Kursa, programmas, lekcijas strukturēšana. Dziļāks, plašāks skats uz pieaugušo apmācību.
  • Plānu veidošana, teambuilding, platformas veidošana, struktūra, kā vadīt apmācības.
  • Caur praksi paskatīties uz daudzām lietām. Labas idejas.
  • Pasniedzēja ir augstas klases speciāliste, kura patiesi iedvesmo.

Norises laiks

9. un 16. aprīlis 09:00-17:00

Cena

389.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 9. martam un saņemiet 10% atlaidi!