Mērķauditorija:

 • Projektu vadītāji ar dažādu pieredzi, kuriem ir svarīgi attīstīt savas profesionālās un personiskās kompetences, apgūt starptautiski atzītu projektu vadības metodoloģiju.
 • Profesionālie projektu vadītāji, kas vēlas sagatavoties IPMA sertifikācijai.

Ja esat Agile piekritēji un izmantojat Scrum pieeju savā ikdienā, joprojām svarīgi ir motivēt komandu, panākt vēlamo rezultātu izpildi laikā, pārraudzīt finanses un komunicēt ar iesaistītajām pusēm. Pat Scrum 2 nedēļu cikls sevī slēpj waterfall pieejas elementus un posmus, kuri ir jāspēj pārvaldīt, lai realizētu projektu veiksmīgi.

 

Programmas mērķi


• Sniegt dalībniekiem visaptverošas zināšanas projektu vadīšanā
• Iedot dalībniekiem darba rīkus un metodes efektīvai projekta izveidei, uzsākšanai, organizēšanai un pabeigšanai
• Sagatavot projektu vadītājus sekmīgai IPMA sertifikācijas eksāmena nokārtošanai.

Ieguvumi

 • Īsā laikā un koncentrētā veidā tiek apskatīti visi ar projektu vadību saistītie aspekti.
 • Kursā apgūstamās zināšanas tiek pastiprinātas ar praktiskiem uzdevumiem un reāliem piemēriem.
 • Dalībnieki tiek sagatavoti starptautiskai IPMA sertifikācijai. IPMA projektu vadītāja sertifikāts sniedz ievērojamas priekšrocības darba meklētāju tirgū gan Latvijā, gan pasaulē. Sertifikāts ir neapšaubāms pierādījums Jūsu kopējam zināšanu un pieredzes līmenim.
 • Pēdējā laikā arvien biežāk sertificēts projektu vadītājs ir viena no prasībām izsludinātos iepirkumos, līdz ar ko kļūst par uzņēmuma nepieciešamību. 

 

Programma:

 • IPMA Sertifikācijas process un sagatavošanās tam.*
 • Sertifikācijas process un kandidātu vērtēšanas sistēmas apskats. Sertifikācijas līmeņi un nepieciešamie kritēriji. Kompetences jēdziens un attīstības iespējas. IPMA kompetenču vadlīniju 4.0 versijas struktūra un jomas. Sertifikācijai nepieciešamā dokumentācija. Projekta izvēle projekta ziņojuma sastādīšanai.
 • Konteksts un projekta vide (perspektīva). Stratēģija. Pārvaldība, struktūras un procesi. Atbilstība, standarti un regulas. Neformālā vara un interese. Kultūra un vērtības.Projektu vadītāja personiskās un sociālās kompetences Pašanalīze un paškontrole. Personiskais godīgums un uzticamība. Personiskā komunikācija Attiecības un iesaiste. Līderība. Komandas vadīšana. Konflikti un krīzes. Attapība / atjautība. Sarunas un konsultācijas. Orientācija un rezultātu.
 • Praktiskās kompetences
 • Projekta dizains un definēšana. Prasības un nodevumi. Apjoms un laiks. Organizācija un informācija. Kvalitāte. Finanses. Resursi. Iepirkumi. Plānošana un kontrole. Riski un iespējas. Iesaistītās puses. Izmaiņas un transformācija.
 • Iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšana
 • Sertifikācijas rakstiskais eksāmens mini versijā. Dalībnieki raksta rakstisko pārbaudes darbu, pasniedzējs tos pārbauda un labo, kā arī izskaidro dalībniekiem vājos punktus
 • Projekta darbnīca - praktiska projekta realizācija. Mācību dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 3-5 dalībniekiem. Grupa risina reāla projekta gadījumu un mēģina realizēt projektu, kuram ir pārtērēts budžets un termiņi. Mācību noslēgums.

 

Mācību process un metodes

Mācībās uzsvars tiek likts tieši uz zināšanu apgūšanu, izmantojot praktiskos uzdevumus gan grupās, gan individuālos, kā arī veidojot diskusiju ar mācību dalībniekiem, kuras laikā tiek sastādīts kopējs viedoklis un izpratne par vienu vai otru teorētisko aspektu. Tāpat mācību dalībnieki saņem atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem.
Kursa dalībnieki iziet cauri visām projekta attīstības fāzēm: no projekta uzsākšanas līdz tā pabeigšanai. Dalībnieki identificē mērķus, analizē projekta vidi, veido komandas, plāno un seko līdzi procesiem, laika grafikam, resursiem un izmaksām, kā arī nosaka nepieciešamās finansiālās prasības, dokumentāciju un informāciju. Mācību laikā dalībnieki tiek sadalīti grupas, kurām ir nepieciešams kontrolēt projekta gaitu, ieviest izmaiņas un panākt vienošanos, strādāt dinamiski komandā un vadīt dažādus sociālos faktorus. Kursa laikā dalībnieki apgūst praktisko projektu vadīšanu, balstoties uz reāla projekta piemēra.

 

Dalībnieku atsauksmes no citiem semināriem:

 • Ar praktiskiem piemēriem bija iespēja  praksē plānot projekta realizāciju.  Ļoti noderīgs kurss un labi ieteikumi projektu vadīšanā no profesionāla pasniedzēja.
 • Kurss ļāva strukturēt un sakārtot savas praksē iegūtās iemaņas projektu vadībā , kā arī iegūt jaunas teorētiskās zināšanas, kuras būs vērtīgi pielietot praksē.
 • Ļoti pieredzējis pasniedzējs, labs kontakts ar publiku.
 • Iespēja pārrunāt ar citiem projektu vadīšanas praksi un izmēģināt IPMA eksāmenu.
 • Gadījās brīnišķīga grupa un pasniedzējs –  visi bijām uz viena viļņa.
 • 5 mācību dienas ieplānotas elastīgi un izvērsti, kas ļāva apvienot ar darbu.
 • Pasniedzēja personība noteikti  papildināja kvalitātes latiņu.
 • Iespēja ļoti labi, viegli, interesanti un patīkami apgūt jaunus rīkus.
 • Pasniegšanas veids, valoda un emocijas 10+.
 • Novērtēju pasniedzēja profesionalitāti & spēju interesanti pasniegt, kā arī pasniedzēja lielo pieredzi projektu vadībā.
 • Ļoti daudz piemēru, ko viegli atcerēties (no dzīves). Viegla valoda, iespēja paprasīt, ja kaut kas nav skaidrs.

 

Dalības maksa 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 1380 + PVN. Šai grupai vairāku nozaru uzņēmumiem pieejams ERAF līdzfinansējums. Sazinieties par iespējām te. 

Cenā iekļauts:

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes.
 • Konsultēšanās ar ekspertu mācību laikā
 • Slepena whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem

 

 *  Kursa dalībnieki tiek sagatavoti IPMA sertifikācijai. Taču dalības maksā nav iekļauta IPMA sertifikācija un tās maksa. IPMA sertifikācijas cenas skatīt: http://lnpva.lv/sertifikacija/cenradis

Norises laiks

13., 14., 20., 21. un 27. septembris (9.00-17.00)

Cena

1 380.00 EUR + PVN