Kas ir SixSigma?

SixSigma ir visaptveroša dažādu instrumentu un tehniku secīgas izmantošanas metode. To galvenokārt lieto kvalitātes uzlabošanai kā ražošanā, tā arī pakalpojumu nozarē, kur jākoncentrējas uz defektu, brāķu samazināšanu un kvalitatīva snieguma stabilitāti. SixSigma metodes pamatā ir uz datiem balstītu lēmumu pieņemšana, tātad vajadzīgo mērījumu noteikšana, iegūšana, analīze.

Mūsdienās visbiežāk runā par LeanSixSigma, kas paplašina iedarbības jomu un padara to par vienu no visiedarbīgākajām efektivitātes un optimizācijas metodēm pasaulē.

Kursā iepazīsies ar SixSigma metodes principiem, SixSigma instrumentu izmantošanas iespējām, lai pielietotu apgūtās metodes gan mācību simulācijā, gan savā ikdienā un efektīvi veidotu precīzus un loģiskus procesus uzņēmumā.

 

Kam ir piemērots treniņš?

Treniņš paredzēts vadītājiem un profesionāļiem, kas vēlas ieviest precīzus un loģiskus procesus savā uzņēmumā, saprast, kā un kad SixSigma var palīdzēt paaugstināt efektivitāti un optimizēt uzņēmuma procesus strukturētā veidā.

 

PROGRAMMA

Ievads

 • Kvalitātes vēsture
 • Six Sigma evolūcija, filozofija un mērķi
 • Six Sigma DMAIC procesa pārskats

Iesaistītās puses un projekta uzsākšana

 • Iesaistīto pušu prasību noteikšana un dokumentēšana
 • Projekta izvēles kritēriji
 • Projekta plānošana
 • Projekta komandas
 • Projektu vadība un plānošanas rīki

Six Sigma metode – Define

 • Kad jāuzsāk Six Sigma projekts, vadības iesaiste, projekta komanda un individuālas lomas
 • Rīki: SIPOC, VOC, Robežas, 15 vārdi, Lifta runa
 • Ieguvumi: Projekta harta, Mērījumu kritēriji, Problēmas definīcija, Lomas un atbildība

Six Sigma metode – Measure

 • Mērīšanas fāzes mērķi
 • Rīki: Datu vākšanas rīki un metodes, Mērīšanas skalas, Validēšanas tehnikas, Variācija/ pulsācija, Datu grafiskā attēlošana, Procesa iespējas
 • Ieguvumi: Izmērīta esošā procesa veiktspēja, Noteikta procesa spēja izpildīt klientam kritiskos parametrus

Six Sigma metode – Analyze

 • Analīzes fāzes mērķis
 • Rīki: Zivs asakas jeb cēloņu un seku diagramma, FMEA, Procesu kartēšana, VSME, Hipotēžu testēšana, Korelāciju analīze
 • Ieguvumi: Precīzi noteikts problēmas cēlonis, Variāciju iemesli, DPMO un Sigma līmenis

Six Sigma metode – Improve

 • Uzlabošanas fāzes mērķis
 • Rīki: Kreativitātes tehnikas, Darba vietas optimizācija, Defektu atturēšana, Uz kritērijiem balstīta risinājumu izvēle, Pilotprojekti un prototipi, Komunikācijas plāns, Start-Stop-Continue, Ieviešanas plāns
 • Ieguvumi: Ir atrasti vislabākie problēmas risinājumi, kas ļaus samazināt defektu un kļūdu skaitu un celt klientu apmierinātību

Six Sigma metode – Control

 • Kontroles fāzes mērķis.
 • Rīki: Dokumentācija, Monitorings, Kontroles diagrammas, Projekta noslēguma vērtēšana un dokumentācija
 • Ieguvumi: Ir izveidota sistēma procesa kontrolei. Uzlabotais process ir stabils un sniedz cerēto labumu kā klientu apmierinātības tā arī finanšu jomā.

Biznesa simulācija un praktiskie darbi.

Norises laiks

21. un 22. novembrī (9:00 - 17:00)

Cena

439.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 21. oktobrim un saņemiet 10 % agrā plānotāja atlaidi.