Ina Balamovska par 4 runātāju lomām, publiski uzstājoties:

3 padomi, publiski uzstājoties:

MĒRĶAUDITORIJA:


• vadītāji;
• uzņēmuma “runas cilvēki”;
• visi tie, kam nepieciešams "pārdot idejas" gan sarunā, gan uzstājoties auditorijas priekšā.


IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

 

 • Prasme radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, Jūsu personībai un biznesa mērķim atbilstošu prezentāciju.
 • Iemaņas, kā veidot viegli uztveramu un izteiksmīgu vēstījumu – stāstu.
 • “Uzskaņoti” runātāja meistarības instrumenti – balss un ķermenis.
 • Apgūti klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi.
 • Spēja meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
 • Saņemt individuālus ieteikumus un vingrinājumus nākotnes prezentāciju veiksmei.

 

SATURS:

 

 • Mērķtiecīga un pārliecinoša publiskā komunikācija
  Publiskās uzstāšanās dinamika
  Kā klausītāju intereses sabalansēt ar biznesa mērķiem
  Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
 • Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā
  Pirmās sekundes ”uz skatuves”
  Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda
  Balss – runātāja meistarības instruments, tās efektīva izmantošana
  Komunikācijas “knifi” online vidē
 • Īss, viegli uztverams un iedvesmojošs vēstījums
  “Iesildīšanās” – kontakta veidošana ar auditoriju
  “Piramīdas “princips strukturēta vēstījuma nodošanai
  Kā izmantot “apgāzto piramīdu” klausītāju ātrākai pārliecināšanai
  “Špikeris” fokusa nepazaudēšanai
  Prezentācijas noslēgums kā aicinājums rīcībai
 • Kā atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem
  4 posmi, atbildot uz jautājumiem
  “Tiltiņa” metodes izmantošana
  „Komunikācijas sabotieri’’ – kā no tiem izvairīties
 • Stresa pārvarēšana un profilakse
  Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri
  Praktiski vingrinājumi un individuāli ieteikumi

Individuālā konsultācija

 • Mājasdarba – sagatavotas prezentācijas atbilstoši darba specifikai/ vajadzībām – uzstāšanās analīze
 • Videotreniņš
 • Stiprās puses un ieteikumi prasmju pilnveidošanai 

Mācību metodes un process

Mācību metodes tiek izvēlētas tā, lai veicinātu visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, pieredzes apmaiņu un izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu. Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā:

 • individuāli un grupu vingrinājumi, diskusijas,
 • video ierakstu analīze
 • mājasdarbs individuālai konsultācijai, kas piemērots katra dalībnieka darba specifikai un vajadzībām.

Individuālās prezentācijas un to analīze ļauj apzināties savu publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanas iespējas, dod izpratni par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām, to izmantošanas iespējām uzstājoties publiski, gan arī ikdienas saskarsmē ar klientiem un kolēģiem.

Diskusijas, pasniedzējas un kursa dalībnieku komentāri par dažādu uzdevumu izpildi palīdz novērtēt savu praktisko iemaņu līmeni un gūt nozīmīgas atziņas par pilnveides iespējām. Mācību programmā praktiskie uzdevumi sastāda 60-70% no mācību laika.

 

Inas Balamovskas pieeja:

 

 

 

Norises laiks

6. decembris (09:00 - 17:00) Klātienē + 1.5h konsultācija

Cena

539.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 6. novembrim un saņemiet agrā plānotāja - 10 % atlaidi.