MĒRĶAUDITORIJA

Pieredzējušiem profesionāļiem, vadītājiem, kam darbs ir saistīts ar ilgtermiņa attiecību veidošanu.

 

DALĪBNIEKU IEGUVUMI NO SEMINĀRA

        Spēja noteikt savas personības ierobežojumus un grūtības, kas rada neapmierinātību un traucē profesionālo izaugsmi

        Zināšanas par rīcības taktikām personības ierobežojumu un grūtību novēršanai

        Spēja apzināties profesionālā darbībā neizmantotos personības resursus un rast tiem efektīvu pielietojumu

 

MĀCĪŠANĀS VEIDS

Uz grupas dalībnieku vajadzībām orientēts praktisks seminārs, kura pamatā ir mūsdienīgas mācību metodes, balstītas uz pieaugušo izglītības principiem.

 

 PROGRAMMA

  • Izpratnes veidošana par personības resursiem un to apzinātu izmantošanu ikdienā un biznesā.
  • Cilvēks un apkārtējā pasaule – apzinātā un stereotipizētā pasaules uztvere un kontaktēšanās, tās ietekme uz darba rezultātu.
  • Izmaiņu cikls. Izmaiņas kā stabilitātes garants.
  • Izmaiņu paradoksālā teorija.
  • Dzīves un organizācijas harmonijas modelis.
  • Harmonijas modeļa analīze un disharmonijas cēloņsakarības un nepieciešamo (vēlamo) izmaiņu noteikšana.
  • Personības resursu polaritātes – pārslogotie un neizmantotie resursi biznesā.
  • Personības resursu sabalansēšanas metode.

 

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJIEM SEMINĀRIEM:

• Ļoti patika individuālā pieeja (katram individuāli jautājumi tika atbildēti, sniedzot papildus vērtību).
• Ļoti interesanta pasniegšanas tehnika, ar paskaidrojumiem, anekdotēm.
• Ļoti patika, ka atklāti un detalizēti analizēja mūsu izteikumus vai darbības, liekot aizdomāties par savām attieksmēm.
• Agris - augstas klases skolotājs savā jomā!
• Profesionāls pasniedzējs, ļoti patika.
• Meistarīgi vadītas lekcijas, saistot tās ar reāliem dzīves piemēriem.
• Ļoti reti semināros uz biznesa attiecībām un vadītāja lomu paskatās no psihoanalīzes viedokļa, bet tas ir būtiskākais, jo no tā arī viss rodas.
• Labākie kursi, kādos jebkad esmu bijis.
• Ieguvu sapratni par to, kā būtu jārīkojas dažādās situācijās. Labs iedrošinājums, kā arī redzējums uz sevi no malas.

Cena

499.00 EUR + PVN